Wymagania edukacyjne

 Wymagania edukacyjne – kl. I               Wymagania edukacyjne – kl. II

Wymagania edukacyjne – kl. III

Wymagania eduk. z j. polskiego w kl.  IV          Wymagania eduk. z j. polskiego w kl.  V i VI

Wymagania eduk. z j. polskiego w kl. VII i VIII        Wymagania eduk. z j. polskiego w kl. II i III G

Wymagania eduk. z j. angielskiego w kl. 1-3 

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego w kl. IV-VIII oraz kl. III G

Wymagania edu z j. niemieckiego w kl. I – III      Wymagania edukacyjne z j. niem. w kl. IV-VIII

Wymagania edukacyjne z j. niemieckiego w kl. III G

Wymagania eduk. z matematyki w kl. IV     Wymagania edukacyjne z matematyki w kl. V

Wymagania eduk. z matematyki w kl. VI      Wymagania eduk. z matematyki w kl. VII

Wymagania eduk. z matematyki w kl. II i III G      Wymagania edukacyjne z fizyki w kl. VII i VIII

Wymagania edukacyjne z fizyki w kl. III G   Wymaganie edukacyjne z chemii w kl. VII i VIII

Wymagania edukacyjne z informatyki w kl. IV

Wymagania edukacyjne z informatyki w kl. V   Wymagania eduk. z informatyki w kl.VII i II G 

Wymagania edukacyjne z przyrody w kl. IV   Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. VI

Wymagania eduk. z chemii w kl. II i III G    Wymagania eduk. z biologii w kl. VII oraz II i III G

Zasady oceniania z historii w kl. IV-VIII        Wymagania eduk. z historii w kl.IV               

Wymagania eduk. z historii w kl. VII      Wymagania edukacyjne z historii w kl. II i III G

Wymagania eduk. z WOS w kl. II G   Wymagania edukacyjne z geografii

Wymagania edukacyjne z muzyki w SP i G      Wymagania edukacyjne z plastyki w kl. IV-VII 

Wymagania edukacyjne z techniki w kl. IV    Wymagania edukacyjne z zaj. technicznych w kl. V i VI

Wymagania eduk. z zaj. technicznych w kl. II G  Wymagania eduk. z zaj. artystycznych w kl. II i IIIG

Ogóne zasady oceniania z wych. fiz. w kl. IV-VIII      Wymagania edukacyjne z EDB 

Wymagania edukacyjne z religii w kl. I-VII