Rada Pedagogiczna

rada 1

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA mgr Weronika Gajewska, mgr Lidia Idczak, mgr Dorota Nowak, mgr Kamila Łojewska, mgr Małgorzata Rogowska, mgr Elżbieta Stawicka, mgr Kinga Stempińska, mgr Justyna Wastowska, Milena Stasiak
JĘZYK POLSKI mgr Justyna Gruca, mgr Agnieszka Modelska, mgr Dorota Nowakowska, mgr Emilia Ceglarek
JĘZYK ANGIELSKI mgr Małgorzata Lamprycht, mgr Sławomir Tomtała
JĘZYK NIEMIECKI mgr Justyna Gruca, mgr Lidia Wiśniewska-Jóźwicka, mgr Beata Kujawa – Rutkowska, mgr Anna Szkopkowska,
MATEMATYKA mgr Jadwiga Chojnowska, mgr Sylwia Głośniak, mgr Renata Grabowska, mgr Dariusz Matuszewicz, mgr Dorota Skonieczna,  mgr Krystyna Maj
HISTORIA mgr Dariusz Matuszewicz, mgr Piotr Tanalski
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE mgr Dariusz Matuszewicz
PRZYRODA mgr Renata Grabowska
FIZYKA mgr Dorota Skonieczna, mgr Sylwia Głośniak
CHEMIA mgr Barbara Matuszewicz, mgr Dorota Skonieczna
BIOLOGIA mgr Barbara Matuszewicz, mgr Patrycja Czernicka
GEOGRAFIA mgr Krystyna Maj
INFORMATYKA mgr Jadwiga Chojnowska, mgr Sylwia Głośniak, mgr Elżbieta Stawicka,
TECHNIKA mgr Renata Grabowska, mgr Lidia Wiśniewska-Jóźwicka
MUZYKA mgr Roman Albin
PLASTYKA mgr Dorota Nowakowska, mgr Maria Kubska
WYCHOWANIE FIZYCZNE mgr Roman Albin, mgr Patrycja Czernicka, mgr Magdalena Krygier, mgr Piotr Tanalski, 
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA mgr Krystyna Maj
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE mgr Małgorzata Lamprycht, mgr Barbara Matuszewicz
RELIGIA Emilia Mirzakhanyan, mgr Ewelina Gołębiewska, Weronika Kaczmarek
BIBLIOTEKA mgr Lidia Gryglewska, mgr Agnieszka Modelska, mgr Krystyna Maj
ŚWIETLICA mgr Agnieszka Sławnikowska, mgr Lidia Gryglewska, mgr Anna Zarębska, mgr Emilia Ceglarek, Alicja Śniegowska
PEDAGOG SZKOLNYPEDAGOG SPECJALNY mgr Elżbieta Albin, mgr Magdalena Stawicka, Alicja Śniegowska-nauczyciel wspomagający