Rada Pedagogiczna

rada 1

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA mgr Weronika Gajewska,  mgr Lidia Idczak, mgr Maria Kubska, mgr Anna Nawrocka, mgr Dorota Nowak, mgr Kamila Łojewska, mgr Elżbieta Stawicka
JĘZYK POLSKI mgr Justyna Gruca, mgr Agnieszka Modelska, mgr Dorota Nowakowska, mgr Aleksandra Szudzik, mgr Marta Wojciechowska 
JĘZYK ANGIELSKI mgr Małgorzata Lamprycht, mgr Sławomir Tomtała
JĘZYK NIEMIECKI mgr Justyna Gruca, mgr Lidia Wiśniewska-Jóźwicka, mgr Beata Kujawa – Rutkowska, mgr Anna Szkopkowska,
MATEMATYKA mgr Jadwiga Chojnowska, mgr Sylwia Głośniak, mgr Renata Grabowska, mgr Dariusz Matuszewicz, mgr Dorota Skonieczna, 
HISTORIA mgr Dariusz Matuszewicz, mgr Piotr Tanalski
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE mgr Dariusz Matuszewicz
PRZYRODA mgr Małgorzata Rogowska
FIZYKA mgr Dorota Skonieczna
CHEMIA mgr Barbara Matuszewicz, mgr Dorota Skonieczna
BIOLOGIA mgr Barbara Matuszewicz
GEOGRAFIA mgr Krystyna Maj
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, INFORMATYKA mgr Jadwiga Chojnowska, mgr Sylwia Głośniak, mgr Elżbieta Stawicka,
ZAJĘCIA TECHNICZNE, TECHNIKA mgr Renata Grabowska, mgr Lidia Wiśniewska-Jóźwicka
MUZYKA mgr Roman Albin
PLASTYKA, ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE mgr Roman Albin, mgr Dorota Nowakowska, mgr Anna Zarębska
WYCHOWANIE FIZYCZNE mgr Roman Albin, mgr Patrycja Czernicka, mgr Magdalena Krygier, mgr Piotr Tanalski, mgr Przemysław Trochonowicz
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA mgr Krystyna Maj
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE mgr Małgorzata Lamprycht, mgr Barbara Matuszewicz
RELIGIA s. Cecylia Fijałkowska, ks. Sławomir Mrugała
BIBLIOTEKA mgr Lidia Gryglewska, mgr Wioleta Plazura, mgr Krystyna Maj
ŚWIETLICA mgr Emilia Ceglarek, mgr Agnieszka Sławnikowska, mgr Kinga Stempińska, mgr Anna Zarębska
PEDAGOG SZKOLNY

PEDAGOG SPECJALNY

mgr Elżbieta Albin

mgr Magdalena Stawicka