dd

DZIEŃ DZIECKA

Drodzy Uczniowie!

Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam:
abyście czerpali z nauki przyjemność,
odkrywali swoją wartość i poczucie bezpieczeństwa,
abyście uwierzyli w siebie, w swoją niepowtarzalność i wyjątkowość,
abyście na swojej drodze spotykali życzliwych ludzi, na których będziecie mogli liczyć,
abyście podążali za głosem swoich marzeń całym sercem, rozumem i odwagą.

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy szkoły

 

KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Babiaku informuje, że do dnia 7 czerwca 2020 roku przedłużona zostaje obowiązkowa realizacja zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych działań.

Utrzymane zostają dotychczasowe zasady w tym zakresie (w tym metody i  formy pracy), które przekazane zostały w poprzednich komunikatach.
Od dnia 25 maja 2020 r. umożliwiamy w szkole udział uczniów klas I – III w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych, a także konsultacje dla uczniów klas VIII.
Od dnia 1 czerwca możliwość udziału w konsultacjach obejmie także uczniów pozostałych klas. W szkole nie będzie żadnej formy dożywiania uczniów. Nie planujemy również dowozów.

Informujemy, że zarówno zajęcia dla uczniów klas I – III, jak i konsultacje dla uczniów pozostałych klas, nie są zajęciami dydaktycznymi w tradycyjnym rozumieniu.

lisek

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO – FOX

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie organizowany jest corocznie na początku marca. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół i odbywa się w 5 kategoriach wiekowych: Kittens (kl. III-IV SP) Bunnies (kl. V-VI SP), Ducks (kl. VII-VIII SP), Lions ( I i II kl. szkoły średniej) and Eagles (III-VI kl. szkół ponadpodstawowych). 

KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY- 24.04.20 r.

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Babiaku informuje (w oparciu o komunikat Ministra Edukacji Narodowej), że do dnia 24 maja 2020 roku przedłużona zostaje obowiązkowa realizacja zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych działań. Utrzymane zostają dotychczasowe zasady w tym zakresie (w tym metody i formy pracy), które przekazane zostały w poprzednich komunikatach.

KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

SZANOWNI RODZICE! DRODZY UCZNIOWIE!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Babiaku informuje, że od dnia 15 kwietnia 2020 r. do 26 kwietnia 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 , a także Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 przedłużona zostaje obowiązkowa realizacja zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych działań. Utrzymane zostają dotychczasowe zasady w tym zakresie, które przekazane zostały w poprzednim komunikacie. Przypominamy, że udział uczniów w realizacji w/w zadań jest obowiązkowy.

wilkanoc

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych całej Społeczności Szkolnej, Uczniom, Nauczycielom, Pracownikom, a także Rodzicom, Przyjaciołom Szkoły i wszystkim, którzy z naszą szkołą współpracują, życzymy przede wszystkim dużo zdrowia i spokoju, jak również nadziei, że uda nam się wspólnie pokonać wszystkie trudności i problemy.
Niech te Święta będą dla wszystkich czasem wyciszenia, ale też wiary, że nadejdzie czas, w którym znowu się spotkamy i wspólnie cieszyć będziemy się ze zwykłych, codziennych czynności.
Życzymy też dużo cierpliwości, zrozumienia i zwykłej, ludzkiej życzliwości. Niech nigdy nie opuszcza nas nadzieja na lepszy czas.

                                                                            Dyrekcja Szkoły

KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Babiaku informuje, że od dnia 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzona zostaje obowiązkowa realizacja zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych działań.

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Na potrzeby komunikacji z uczniami tworzymy bazę adresów e-mail, poprzez które nauczyciele kontaktować będą się z uczniami i przesyłać materiały do wykorzystania w domu. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie poczty, odbieranie otrzymanych materiałów i wykorzystywanie ich w domu zgodnie z informacjami otrzymywanymi od nauczycieli. Zachęcamy również do korzystania z zasobów internetowych, do których linki będą również przekazywane w przesyłanych wiadomościach. TVP Kultura uruchomiła cykl ekranizacji lektur szkolnych, które uczniowie mogą obejrzeć podczas pobytu w domu (informację dotyczącą emisji zamieszczamy poniżej).

Formy przekazywanych materiałów będą różne – wybierają je nauczyciele uczący danego przedmiotu.

Ponownie apelujemy o rozwagę, pozostawanie w domu i unikanie sytuacji zagrażających zdrowiu. Prosimy również o możliwie efektywne wykorzystywanie czasu, w tym pracę z otrzymanymi materiałami oraz powtórki wcześniej omówionych zagadnień.

W razie potrzeby uczniowie i rodzice mogą kontaktować się z dyrekcją szkoły głównie drogą elektroniczną : spbabiak@guzik.konin.pl oraz dyrektor-spbabiak@wp.pl , a także z wychowawcami i nauczycielami telefonicznie lub drogą elektroniczną (na numery i adresy, które w/w osoby udostępniły do kontaktu).

LEKTURY ON-LINE

 

ZAJĘCIA W SZKOLE ODWOŁANE!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Babiaku opierając się na komunikatach rządowych informuje, że od dnia 12 marca 2020 r. zawieszone zostają wszystkie zajęcia lekcyjne.
W dniach 12 i 13 marca (czwartek i piatek)) dla uczniów zdrowych, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w domu, możliwe jest zorganizowanie zajęć opiekuńczych w świetlicy szkolnej.
O takich sytuacjach prosimy powiadomić telefonicznie wychowawcę klasy w dniu dzisiejszym bądź jutro, nie później niż do godziny 8.00.
Prosimy, aby takie sytuacje potraktować jako szczególne i ich nie nadużywać.
Od 12 marca wstrzymane zostają dowozy uczniów. Nie będzie również dożywiania w stołówce szkolnej. W dniach 12 i 13 marca w szkole pełniony będzie dyżur sekretariatów w obydwu budynkach – do godziny 12.00.
Udział uczniów w rekolekcjach pozostaje sprawą prywatną rodziców – szkoła nie organizuje dowozów, ani dyżurów nauczycieli.

Od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. obydwa budynki szkoły będą całkowicie zamknięte.
W TYM OKRESIE DZIECI I MŁODZIEŻ POWINNA POZOSTAĆ W DOMACH!

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz stosowanie się do zaleceń z niego wynikających.  https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 O ewentualnych innych działaniach informować będziemy poprzez stronę internetową szkoły.

dbi

OBCHODY DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU

W tym roku nasza szkoła, po raz dwunasty włączyła się do światowych obchodów DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU. Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu. Wszystkie działania podejmowane w ramach DBI realizowane były pod hasłem „Działajmy razem”. Tegoroczne hasło zachęcało wszystkich do angażowania się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, oraz tworzenie kultury tolerancji i zrozumienia. 

Obejrzyjcie przedstawienie teatralne pt. „RÓŻYCZKA W SZPONACH SIECI ” w rolach głównych uczniowie klasy VIc

https://www.youtube.com/watch?v=UXYdRp1LGeg