wakacje

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Kończymy rok szkolny 2020/2021. Kolejny rok inny niż wszystkie. Warunki, w jakich przyszło nam uczyć się i pracować były trudne, ale dzięki współpracy nas wszystkich udało się nam ten rok szczęśliwe zakończyć. Mimo wielu różnego typu trudności udało się nam zrealizować wszystkie zadania szkoły, a nasi uczniowie dobrze się spisali i uzyskali wyjątkowo wysokie wyniki.

Był to jednak rok, w trakcie którego nie tylko mierzyliśmy się z trudnościami, ale również rozwijaliśmy się i pozyskiwaliśmy nowe umiejętności. Wszyscy byliśmy cierpliwi i wytrwali. Udało się nam odnaleźć w nowych warunkach i dobrze poradzić sobie z pojawiającymi się problemami.

Przed nami zasłużone wakacje. Wszyscy bardzo na nie czekaliśmy. Skończyły się pewne ograniczenia związane z pandemią, możemy już korzystać z wielu atrakcji i miło spędzać czas. Zawsze bądźmy jednak odpowiedzialni i nie zapominajmy o zasadach higieny oraz bezpieczeństwa. Koronawirus nadal jest z nami i chociaż w pewien sposób do niego przywykliśmy, to nadal musimy się przed nim chronić. Zdrowie jest dla nas wszystkich najważniejsze.

Dziękując za wysiłek i współpracę życzymy wszystkim Nauczycielom, Uczniom, Rodzicom i Pracownikom naszej szkoły, by nadchodzące wakacje były szczęśliwe i pełne niezapomnianych wrażeń. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i każdej radosnej chwili.

Naszym Absolwentom życzymy szczęśliwej drogi w przyszłość, spełnienia marzeń i planów, a na tej nowej drodze samych życzliwych ludzi. Odważnie ruszajcie w świat!

Wszystkim życzymy radosnych, beztroskich, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji.Wierzymy, że po wakacjach wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, z zapasem sił i w doskonałych humorach.

                                                         Pozdrawiamy serdecznie

                                                         Beata Kujawa – Rutkowska

                                                         Maria Kubska

 

cmdw

Projekt edukacyjny

Klasa 8b wzięła udział w projekcie edukacyjnym Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty, który trwał  od października 2020r. do maja 2021r. Uczniowie wraz z opiekunem – Renatą Grabowską, realizowali dwa scenariusze: Zmienność czasowa i przestrzenna elementów pogody;  Ceny wybranych artykułów. Celem projektu było prowadzenie badań związanych z pogodą, zróżnicowaniem cen wybranych artykułów żywnościowych. Uczniowie wykorzystywali technologie informatyczne, stosowali odpowiednie techniki obliczeniowe pracując na tabletach otrzymanych w ramach projektu. Szkoła uzyskała również stację meteorologiczną, która została zainstalowana przed budynkiem szkoły.

Metody, które były wykorzystywane w trakcie realizacji  to przede wszystkim praktyczne – pokaz, prezentacje, praktyczne działania .

Z racji pandemii często ograniczone były wyjścia uczniów, wtedy ogromną pomocą służyli rodzice uczniów.

Uczniowie sprawnie wykonywali wykresy  temperatur, obliczali średnie, sporządzali wykresy w Excelu.

Działania w projekcie umożliwiły uczniom rozwijanie własnych zainteresowań, poznanie nowoczesnych metod badawczych. Efektem końcowym podprojektu „Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty” było opracowanie sprawozdań oraz naniesienie na cyfrową mapę dorzecza Warty wyników badań przeprowadzonych przez uczniów.

Urządzenia uzyskane dzięki udziałowi w podprojekcie uczniowie będą wykorzystywali podczas zajęć szkolnych.

cdew

Projekt edukacyjny

W roku szkolnym 2020/2021 12 uczniów z klasy 6a realizowało projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020”, którego głównym celem było podniesienie kompetencji ICT. Podprojekt edukacyjny prowadzony przez Emilię CeglarekCyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski – wzbudził zainteresowanie uczniów historią i współczesnością regionu, budował lokalną tożsamość oraz promował region.

Podczas zajęć pozalekcyjnych (od listopada do maja) uczniowie zajmowali się odnalezieniem najciekawszych i najwybitniejszych miejsc pamięci, postaci, wydarzeń związanych z dziejami naszej gminy. Dzięki temu budowali swoją lokalną tożsamość, poznawali historię gminy i osoby z nią związane. Poza tym rozwijali swoje umiejętności redakcyjne, ponieważ sporządzali notatki z ważnych wydarzeń z życia gminy, uczyli się wykorzystywać nowoczesne narzędzia technologii informacyjnej, a także wyszukiwać i selekcjonować informacje. Praca grupy projektowej polegała także na pozyskaniu informacji dotyczących lokalnej bohaterki z jak największej ilości źródeł (m.in. czasopisma, pamiętniki, relacje mieszkańców regionu). Jednocześnie uczniowie gromadzili dokumentację w formie zdjęć i filmów.

Efektem pracy jest stworzenie opisu w formie artykułu hasłowego zawierającego informacje o wybranej postaci i zamieszczenie go w encyklopedii dostępnej w Internecie.

odpady

Projekt edukacyjny

Uczniowie klasy 6c Klaudia Adamczyk, Nikola Byszko, Paulina Janicka, Lena Kompanowska, Kinga Kwiecińska, Julia Olszewska, Piotr Bolewski, Wiktor Gauden, Oliwier Kaczorowski, Tymon Kapalski, Sebastian Lewandowski i Witold Piskorski realizowali od listopada 2020 r. do końca maja 2021 roku projekt edukacyjny Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty w ramach dużego projektu obejmującego placówki oświatowe województwa wielkopolskiego Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020.

Opiekunką grupy młodych badaczy była pani Krystyna Maj. Szkoła podstawowa otrzymała stację meteorologiczną GARNI 955PC, której pomiary wykorzystywano podczas zajęć dydaktycznych oraz pozalekcyjnych. Młodzi badacze realizowali scenariusz „Zmienność czasowa i przestrzenna elementów pogody”. Efekty swojej pracy zamieścili w prezentacjach. 

https://docs.google.com/presentation/d/1db6gDHIZfWa1sDju1NNGJqiHVIjl5_jYx4rn2fEAFFE/edit#slide=id.p

https://docs.google.com/presentation/d/1QQPTa1bctgZ8Thu5Xf2gAqFsyY9D-lVHzDlNTF7ywDo/edit#slide=id.p

Uczniowie zaangażowali się w działania na rzecz ochrony środowiska na terenie naszej gminy. Zlokalizowali dzikie wysypiska, dokładnie sklasyfikowali znajdujące się tam odpady wg. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10).

Badali również poziom hałasu za pomocą aplikacji „NoiseCapture”, dzięki przeprowadzonym pomiarom nasza gmina jest widoczna na mapie „Noise-Planet”.

uwaga

KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Od 17 maja br. do szkoły wracają uczniowie klas 4 – 8, na razie w systemie hybrydowym. Na podstawie obowiązujących przepisów (w szkole nie może przebywać więcej niż 50% uczniów) oraz przy uwzględnieniu zbliżającego się terminu egzaminu ósmoklasisty opracowany został harmonogram zajęć, który przedstawia się następująco:

- 17.05. (poniedziałek) i 18.05. (wtorek)

Klasy biorące udział  w zajęciach stacjonarnych i sale przydzielone tym klasom: 8a – 212,  8b – 207, 7a – 112, 7b – 113, 7c – 208

Klasy biorące udział  w zajęciach w formie zdalnej: 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 6c

- 19.05. (środa) i 20.05. (czwartek)

Klasy biorące udział  w zajęciach stacjonarnych i sale przydzielone tym klasom: 8a – 212, 8b – 207, 6a – 112, 6b – 110, 6c – 113

Klasy biorące udział  w zajęciach w formie zdalnej: 4a, 4b, 5a, 5b, 7a, 7b, 7c

- 21.05. (piątek) i 24.05. (poniedziałek)

Klasy biorące udział  w zajęciach stacjonarnych i sale przydzielone tym klasom: 8a – 212, 8b – 207, 4a – 110, 4b – 210, 5a – 112, 5b – 113

Klasy biorące udział  w zajęciach w formie zdalnej: 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c

Rozwiązania organizacyjne uwzględniają także wytyczne MEiN, MZ i GIS. Uczniowie poszczególnych klas odbywają zajęcia w jednej sali danego dnia. Przerwy spędzają również w salach, a wychodzą tylko w sytuacjach koniecznych. Zajęcia wychowania fizycznego odbywać będą się głównie na świeżym powietrzu – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Podczas przebywania w budynkach szkoły, jak również podczas dowozu/odwozu obowiązują zasady wprowadzone od początku roku szkolnego – w tym dotychczasowa procedura bezpieczeństwa. Wszystkie szczegóły omówione zostaną w poszczególnych klasach przez wychowawców.

Również w przypadku klas 1-3 obowiązują dotychczasowe zasady pracy i rozwiązania organizacyjne.

Rozwiązania organizacyjne, jakie zostaną wprowadzone od 31 maja br. przedstawione zostaną w terminie późniejszym.

W dniach 25 -27 maja odbędzie się egzamin ósmoklasisty (zajęć nie mają uczniowie klas 1 – 7,a uczniowie klas 8 biorą udział w egzaminie), natomiast 28 maja br. jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla wszystkich uczniów.

Powrót uczniów do szkoły wymaga bezwzględnego stosowania się do ustalonych zasad i przestrzegania wprowadzonych procedur oraz regulaminów. Bardzo prosimy o rozwagę i zrozumienie w kwestiach związanych m.in. z zasadami reżimu sanitarnego. Wszystkim nam zależeć powinno, abyśmy w spokojnej, bezpiecznej atmosferze zakończyli ten rok szkolny.

 Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (aktualizacja 17.05.2021 r.) – Organizacja zajęć w szkole znajdują się tutaj :

 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych

 

                                                                                   Do zobaczenia!

                                                                                              Dyrekcja szkoły

uwaga

KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Przedstawiamy komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczący powrotu do szkół kolejnych klas. Zaczynamy od klas I – III. Wszystkie klasy z pierwszego etapu edukacyjnego wracają do nauki w formie stacjonarnej. W kolejnych tygodniach mają powrócić klasy IV – VIII – początkowo w trybie hybrydowym, a następnie stacjonarnym. Szczegóły w tym zakresie przekazywać będziemy na bieżąco poprzez wychowawców poszczególnych klas.

Bardzo cieszymy się, że sytuacja poprawia się, ale nie zwalnia nas to z obowiązku zachowania ogromnej ostrożności i przestrzegania wszystkich ustalonych w szkole zasad. Mamy nadzieję, że pozwoli nam to chociaż przez kilka tygodni pracować w systemie stacjonarnym. Bardzo prosimy o zrozumienie i wsparcie naszych działań. Na chwilę obecną obowiązuje nadal ustalona i wprowadzona procedura postępowania w szkole (opublikowana jest również na naszej stronie internetowej).

Liczymy, że nasze wspólne wysiłki przyniosą efekty i już niedługo wszyscy powrócimy do „normalności”.

Treść komunikatu MEiN znajduje się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach

                        Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia w szkole !

                                                                                   Dyrekcja szkoły

pobrane

KOMUNIKAT

Od 1 kwietnia do 30 września 2021r. trwa Narodowy Spis Powszechny 2021r.

Udział w spisie jest obowiązkowy.

Jeżeli chcesz dokonać spisu osobiście, ale potrzebujesz pomocy w obsłudze interaktywnej aplikacji, Gminne Biuro Spisowe w Babiaku zapewnia potrzebne wsparcie.

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. w Urzędzie Gminy w Babiaku ul. Plac Wolności 5 możliwy jest bezpłatny dostęp do stanowiska komputerowego, w celu przeprowadzenia spisu internetowego – STANOWISKO DO SAMOSPISU w godzinach od 7.30 do godz. 15.00

Aplikacja spisowa NSP 2021 jest udostępniona od 1 kwietnia na stronie https://spis.gov.pl/

Osobom starszym lub potrzebującym wsparcia, ale mieszkającym samotnie, które nie są w stanie samodzielnie dokonać samospisu przez internet, zalecamy dokonanie spisu poprzez infolinię spisową nr 22 279 99 99

Uwaga: Samospis jest możliwy przez 14 dni od pierwszego zalogowania.

Wszystkie osoby dodane na formularzu i prawidłowo spisane są zwolnione z obowiązku samospisu.

Kontakt z infolinią spisową+48 22 279 99 99

uwaga

KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w związku z sytuacją epidemiczną w naszym województwie od 26 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół. Wszyscy uczniowie nadal realizują nauczanie w systemie zdalnym.

To plan na kolejny tydzień, do 2 maja. Decyzje, jak będzie wyglądała nauka w szkołach w maju poznamy pod koniec kwietnia.

                                                                                              Dyrekcja szkoły

uwaga

KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 25 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół. Wszyscy uczniowie nadal realizują nauczanie w systemie zdalnym.

Ponownie przypominamy o odpowiedzialnym zachowaniu i stosowaniu zasad mających na celu bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich. Wiosenna pogoda sprzyjała będzie częstszym wyjściom z domu i spędzaniu większej ilości czasu na świeżym powietrzu. Nie zwalnia to nas od zachowania obowiązujących zasad, w tym dotyczących dystansu, noszenia maseczek oraz częstego mycia oraz dezynfekcji rąk. Bądźmy rozważni w każdym miejscu, w którym przebywamy.

                                                                                              Dyrekcja szkoły

 

 

uwaga

KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.

Zgodnie z informacjami podanymi przez MEiN z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Ponownie zwracamy się o rozwagę w zachowaniu i stosowanie się do obowiązujących zasad.

 Dyrekcja szkoły