uwaga

KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Od 17 maja br. do szkoły wracają uczniowie klas 4 – 8, na razie w systemie hybrydowym. Na podstawie obowiązujących przepisów (w szkole nie może przebywać więcej niż 50% uczniów) oraz przy uwzględnieniu zbliżającego się terminu egzaminu ósmoklasisty opracowany został harmonogram zajęć, który przedstawia się następująco:

- 17.05. (poniedziałek) i 18.05. (wtorek)

Klasy biorące udział  w zajęciach stacjonarnych i sale przydzielone tym klasom: 8a – 212,  8b – 207, 7a – 112, 7b – 113, 7c – 208

Klasy biorące udział  w zajęciach w formie zdalnej: 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 6c

- 19.05. (środa) i 20.05. (czwartek)

Klasy biorące udział  w zajęciach stacjonarnych i sale przydzielone tym klasom: 8a – 212, 8b – 207, 6a – 112, 6b – 110, 6c – 113

Klasy biorące udział  w zajęciach w formie zdalnej: 4a, 4b, 5a, 5b, 7a, 7b, 7c

- 21.05. (piątek) i 24.05. (poniedziałek)

Klasy biorące udział  w zajęciach stacjonarnych i sale przydzielone tym klasom: 8a – 212, 8b – 207, 4a – 110, 4b – 210, 5a – 112, 5b – 113

Klasy biorące udział  w zajęciach w formie zdalnej: 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c

Rozwiązania organizacyjne uwzględniają także wytyczne MEiN, MZ i GIS. Uczniowie poszczególnych klas odbywają zajęcia w jednej sali danego dnia. Przerwy spędzają również w salach, a wychodzą tylko w sytuacjach koniecznych. Zajęcia wychowania fizycznego odbywać będą się głównie na świeżym powietrzu – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Podczas przebywania w budynkach szkoły, jak również podczas dowozu/odwozu obowiązują zasady wprowadzone od początku roku szkolnego – w tym dotychczasowa procedura bezpieczeństwa. Wszystkie szczegóły omówione zostaną w poszczególnych klasach przez wychowawców.

Również w przypadku klas 1-3 obowiązują dotychczasowe zasady pracy i rozwiązania organizacyjne.

Rozwiązania organizacyjne, jakie zostaną wprowadzone od 31 maja br. przedstawione zostaną w terminie późniejszym.

W dniach 25 -27 maja odbędzie się egzamin ósmoklasisty (zajęć nie mają uczniowie klas 1 – 7,a uczniowie klas 8 biorą udział w egzaminie), natomiast 28 maja br. jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla wszystkich uczniów.

Powrót uczniów do szkoły wymaga bezwzględnego stosowania się do ustalonych zasad i przestrzegania wprowadzonych procedur oraz regulaminów. Bardzo prosimy o rozwagę i zrozumienie w kwestiach związanych m.in. z zasadami reżimu sanitarnego. Wszystkim nam zależeć powinno, abyśmy w spokojnej, bezpiecznej atmosferze zakończyli ten rok szkolny.

 Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (aktualizacja 17.05.2021 r.) – Organizacja zajęć w szkole znajdują się tutaj :

 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych

 

                                                                                   Do zobaczenia!

                                                                                              Dyrekcja szkoły

uwaga

KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Przedstawiamy komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczący powrotu do szkół kolejnych klas. Zaczynamy od klas I – III. Wszystkie klasy z pierwszego etapu edukacyjnego wracają do nauki w formie stacjonarnej. W kolejnych tygodniach mają powrócić klasy IV – VIII – początkowo w trybie hybrydowym, a następnie stacjonarnym. Szczegóły w tym zakresie przekazywać będziemy na bieżąco poprzez wychowawców poszczególnych klas.

Bardzo cieszymy się, że sytuacja poprawia się, ale nie zwalnia nas to z obowiązku zachowania ogromnej ostrożności i przestrzegania wszystkich ustalonych w szkole zasad. Mamy nadzieję, że pozwoli nam to chociaż przez kilka tygodni pracować w systemie stacjonarnym. Bardzo prosimy o zrozumienie i wsparcie naszych działań. Na chwilę obecną obowiązuje nadal ustalona i wprowadzona procedura postępowania w szkole (opublikowana jest również na naszej stronie internetowej).

Liczymy, że nasze wspólne wysiłki przyniosą efekty i już niedługo wszyscy powrócimy do „normalności”.

Treść komunikatu MEiN znajduje się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach

                        Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia w szkole !

                                                                                   Dyrekcja szkoły

pobrane

KOMUNIKAT

Od 1 kwietnia do 30 września 2021r. trwa Narodowy Spis Powszechny 2021r.

Udział w spisie jest obowiązkowy.

Jeżeli chcesz dokonać spisu osobiście, ale potrzebujesz pomocy w obsłudze interaktywnej aplikacji, Gminne Biuro Spisowe w Babiaku zapewnia potrzebne wsparcie.

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. w Urzędzie Gminy w Babiaku ul. Plac Wolności 5 możliwy jest bezpłatny dostęp do stanowiska komputerowego, w celu przeprowadzenia spisu internetowego – STANOWISKO DO SAMOSPISU w godzinach od 7.30 do godz. 15.00

Aplikacja spisowa NSP 2021 jest udostępniona od 1 kwietnia na stronie https://spis.gov.pl/

Osobom starszym lub potrzebującym wsparcia, ale mieszkającym samotnie, które nie są w stanie samodzielnie dokonać samospisu przez internet, zalecamy dokonanie spisu poprzez infolinię spisową nr 22 279 99 99

Uwaga: Samospis jest możliwy przez 14 dni od pierwszego zalogowania.

Wszystkie osoby dodane na formularzu i prawidłowo spisane są zwolnione z obowiązku samospisu.

Kontakt z infolinią spisową+48 22 279 99 99

uwaga

KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w związku z sytuacją epidemiczną w naszym województwie od 26 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół. Wszyscy uczniowie nadal realizują nauczanie w systemie zdalnym.

To plan na kolejny tydzień, do 2 maja. Decyzje, jak będzie wyglądała nauka w szkołach w maju poznamy pod koniec kwietnia.

                                                                                              Dyrekcja szkoły

uwaga

KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 25 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół. Wszyscy uczniowie nadal realizują nauczanie w systemie zdalnym.

Ponownie przypominamy o odpowiedzialnym zachowaniu i stosowaniu zasad mających na celu bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich. Wiosenna pogoda sprzyjała będzie częstszym wyjściom z domu i spędzaniu większej ilości czasu na świeżym powietrzu. Nie zwalnia to nas od zachowania obowiązujących zasad, w tym dotyczących dystansu, noszenia maseczek oraz częstego mycia oraz dezynfekcji rąk. Bądźmy rozważni w każdym miejscu, w którym przebywamy.

                                                                                              Dyrekcja szkoły

 

 

uwaga

KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.

Zgodnie z informacjami podanymi przez MEiN z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Ponownie zwracamy się o rozwagę w zachowaniu i stosowanie się do obowiązujących zasad.

 Dyrekcja szkoły

pisanki

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy Nauczycielom, Pracownikom, Uczniom i Waszym Rodzinom, a także Wszystkim, którzy wspierają pracę naszej szkoły, aby ten świąteczny czas napełnił serca radością i nadzieją. Aby chwile spędzone w gronie najbliższych dodawały otuchy i pozwalały przezwyciężać wszelkie trudności. Życzymy dużo zdrowia, ale też optymizmu i wytrwałości w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Niech budząca się do życia wiosna pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość, a wzajemna życzliwość i zrozumienie pomaga w codziennych zmaganiach.

 

                                                           Pozdrawiamy serdecznie

                                                           Beata Kujawa – Rutkowska

                                                           Maria Kubska

uwaga

KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. zarówno uczniowie klas I – III, jak i uczniowie klas IV – VIII będą uczyć się wyłącznie zdalnie.

Uczniom klas I-III wypożyczone zostaną laptopy na zasadach, jakie obowiązywały wcześniej. Szczegółowych informacji w tej sprawie, jak również dotyczących organizacji nauki w systemie zdalnym, w tym również o dyżurach biblioteki, udzielają wychowawcy poszczególnych klas.

uwaga

KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wydłużone zostaje do dnia 28 marca br. zdalne nauczanie dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych.

Uczniowie klas I-III nadal odbywali będą zajęcia stacjonarne w szkole, z zachowaniem reżimu sanitarnego – na dotychczasowych zasadach.

W dniach 17-18-19 marca 2021r. przeprowadzamy na terenie szkoły (z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i odpowiednich wytycznych dotyczących organizacji) próbny egzamin ósmoklasisty. W dniu 17 marca odbędzie się egzamin z języka polskiego, 18 marca z matematyki, a 19 marca z języków obcych. Wychowawczynie klas ósmych przekazały uczniom szczegóły związane z egzaminem, w tym omówiły obowiązującą procedurę przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

uwaga

KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wydłużone zostaje do dnia 14 marca br. zdalne nauczanie dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych. Nauka młodszych uczniów pozostaje bez zmian, z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego.

Uczniowie klas I-III będą mieli zajęcia stacjonarne w szkole, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

W dniach 17 – 18 – 19 marca 2021 br. planowane jest przeprowadzenie na terenie szkoły (z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i odpowiednich wytycznych dotyczących organizacji) próbnego egzaminu ósmoklasisty. Wszystkie niezbędne informacje przekażą uczniom wychowawcy klas ósmych.