wakacje

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

W dniu 26 czerwca 2020 roku kończymy rok szkolny 2019/2020. Rok inny niż wszystkie. Warunki, w jakich przyszło nam pracować przez ostatnie miesiące były wyjątkowe. Wszyscy musieliśmy zmierzyć się z wieloma nowościami, jakich wymagało przeniesienie nauczania do „wirtualnej szkoły”. Mimo wszelkich niedogodności daliśmy radę, a uczniowie naszej szkoły osiągnęli wyjątkowo wysokie wyniki. Na pewno wielu z Was uśmiechnie się szeroko, gdy zobaczy swoje świadectwo. Wszyscy mogą być dumni z tego, że poradzili sobie bardzo dobrze w nowych, nietypowych warunkach.
Nie możemy spotkać się na wspólnej uroczystości zakończenia roku szkolnego, nie możemy też pożegnać wspólnie naszych absolwentów. Mamy jednak nadzieję, że przygotowane prezentacje chociaż trochę przybliżą Wam atmosferę uroczystości zakończenia roku szkolnego. Zaprezentują się Wam koleżanki i koledzy z różnych klas. Będziecie mogli również przypomnieć sobie naszych absolwentów i ich ośmioletni pobyt w naszej szkole. Kilka słów skierowała do Was pani dyrektor – Beata Kujawa – Rutkowska.

Zachęcamy wszystkich do obejrzenia materiałów, do których linki podajemy poniżej :

Część artystyczna klas 1-3  przygotowana  przez klasy drugie.
Link do prezentacji:  https://youtu.be/Fk_5F5s1GLU

Zakończenie roku klas 4-8 przygotowane przez Samorząd Uczniowski.
Link do prezentacji:  https://youtu.be/f9fKq5wKLrA

Album fotograficzny: „Klasy ósme 2012-2020”  przygotowany przez Samorząd Uczniowski.
Link do albumu: https://www.youtube.com/watch?v=IADh9qpfM1k  

Życzenia od pedagogów szkolnych:
Link do życzeń: https://www.youtube.com/watch?v=jOVY-2L2Y4Q

Życzymy wszystkim udanych, bezpiecznych wakacji i miłego odpoczynku. Do zobaczenia w nowym roku szkolnym!

 

KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Babiaku informuje, że do dnia 28 czerwca 2020 roku przedłużona zostaje obowiązkowa realizacja zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych działań. W rozporządzeniu dotyczącym przedłużenia nauczania zdalnego podana jest data 28 czerwca 2020 r. jako dzień, do którego będzie utrzymane ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, ale w praktyce zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek, 26 czerwca.

dd

DZIEŃ DZIECKA

Drodzy Uczniowie!

Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam:
abyście czerpali z nauki przyjemność,
odkrywali swoją wartość i poczucie bezpieczeństwa,
abyście uwierzyli w siebie, w swoją niepowtarzalność i wyjątkowość,
abyście na swojej drodze spotykali życzliwych ludzi, na których będziecie mogli liczyć,
abyście podążali za głosem swoich marzeń całym sercem, rozumem i odwagą.

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy szkoły

 

KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Babiaku informuje, że do dnia 7 czerwca 2020 roku przedłużona zostaje obowiązkowa realizacja zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych działań.

Utrzymane zostają dotychczasowe zasady w tym zakresie (w tym metody i  formy pracy), które przekazane zostały w poprzednich komunikatach.
Od dnia 25 maja 2020 r. umożliwiamy w szkole udział uczniów klas I – III w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych, a także konsultacje dla uczniów klas VIII.
Od dnia 1 czerwca możliwość udziału w konsultacjach obejmie także uczniów pozostałych klas. W szkole nie będzie żadnej formy dożywiania uczniów. Nie planujemy również dowozów.

Informujemy, że zarówno zajęcia dla uczniów klas I – III, jak i konsultacje dla uczniów pozostałych klas, nie są zajęciami dydaktycznymi w tradycyjnym rozumieniu.

lisek

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO – FOX

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie organizowany jest corocznie na początku marca. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół i odbywa się w 5 kategoriach wiekowych: Kittens (kl. III-IV SP) Bunnies (kl. V-VI SP), Ducks (kl. VII-VIII SP), Lions ( I i II kl. szkoły średniej) and Eagles (III-VI kl. szkół ponadpodstawowych). 

KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY- 24.04.20 r.

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Babiaku informuje (w oparciu o komunikat Ministra Edukacji Narodowej), że do dnia 24 maja 2020 roku przedłużona zostaje obowiązkowa realizacja zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych działań. Utrzymane zostają dotychczasowe zasady w tym zakresie (w tym metody i formy pracy), które przekazane zostały w poprzednich komunikatach.

KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

SZANOWNI RODZICE! DRODZY UCZNIOWIE!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Babiaku informuje, że od dnia 15 kwietnia 2020 r. do 26 kwietnia 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 , a także Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 przedłużona zostaje obowiązkowa realizacja zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych działań. Utrzymane zostają dotychczasowe zasady w tym zakresie, które przekazane zostały w poprzednim komunikacie. Przypominamy, że udział uczniów w realizacji w/w zadań jest obowiązkowy.

wilkanoc

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych całej Społeczności Szkolnej, Uczniom, Nauczycielom, Pracownikom, a także Rodzicom, Przyjaciołom Szkoły i wszystkim, którzy z naszą szkołą współpracują, życzymy przede wszystkim dużo zdrowia i spokoju, jak również nadziei, że uda nam się wspólnie pokonać wszystkie trudności i problemy.
Niech te Święta będą dla wszystkich czasem wyciszenia, ale też wiary, że nadejdzie czas, w którym znowu się spotkamy i wspólnie cieszyć będziemy się ze zwykłych, codziennych czynności.
Życzymy też dużo cierpliwości, zrozumienia i zwykłej, ludzkiej życzliwości. Niech nigdy nie opuszcza nas nadzieja na lepszy czas.

                                                                            Dyrekcja Szkoły

KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Babiaku informuje, że od dnia 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzona zostaje obowiązkowa realizacja zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych działań.

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Na potrzeby komunikacji z uczniami tworzymy bazę adresów e-mail, poprzez które nauczyciele kontaktować będą się z uczniami i przesyłać materiały do wykorzystania w domu. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie poczty, odbieranie otrzymanych materiałów i wykorzystywanie ich w domu zgodnie z informacjami otrzymywanymi od nauczycieli. Zachęcamy również do korzystania z zasobów internetowych, do których linki będą również przekazywane w przesyłanych wiadomościach. TVP Kultura uruchomiła cykl ekranizacji lektur szkolnych, które uczniowie mogą obejrzeć podczas pobytu w domu (informację dotyczącą emisji zamieszczamy poniżej).

Formy przekazywanych materiałów będą różne – wybierają je nauczyciele uczący danego przedmiotu.

Ponownie apelujemy o rozwagę, pozostawanie w domu i unikanie sytuacji zagrażających zdrowiu. Prosimy również o możliwie efektywne wykorzystywanie czasu, w tym pracę z otrzymanymi materiałami oraz powtórki wcześniej omówionych zagadnień.

W razie potrzeby uczniowie i rodzice mogą kontaktować się z dyrekcją szkoły głównie drogą elektroniczną : spbabiak@guzik.konin.pl oraz dyrektor-spbabiak@wp.pl , a także z wychowawcami i nauczycielami telefonicznie lub drogą elektroniczną (na numery i adresy, które w/w osoby udostępniły do kontaktu).

LEKTURY ON-LINE