Samorząd Uczniowski

s u Samorząd Uczniowski ma oko na wszystko, co dzieje się       w szkole

Samorząd Uczniowski jest organizacją skupiającą wszystkich uczniów naszej szkoły i wpływającą na jej funkcjonowanie. W pracy samorządowej uczymy się koleżeństwa, współpracy i odpowiedzialności a kierujemy się zasadami demokracji, samorządności i samofinansowania.

Od września 2017 roku w związku z wdrażaniem reformy oświaty nasza szkoła stała się 8-klasową szkołą podstawową a nauka odbywa się w dwóch budynkach. Zaistniała konieczność wyboru dwóch Rad Uczniowskich. W budynku byłej szkoły podstawowej będzie działać Rada Uczniowska składająca się z uczniów klas  I – V, zaś w budynku byłego gimnazjum Rada Uczniowska wyłoniona spośród uczniów klas VI, VII oraz II i III Gimnazjum. Społeczność szkolna wybrała swoich przedstawicieli w tajnych i bezpośrednich wyborach. Opiekunami SU w każdym budynku szkoły są wychowawcy najstarszych klas. Z ich pomocą opracowaliśmy roczne plany pracy zawierające szereg ciekawych i nowatorskich przedsięwzięć dla całej społeczności szkolnej.

 RADA UCZNIOWSKA  

Przewodniczący –  Franciszek Rogowski

Wiceprzewodnicząca  – Amelia Banasiak

Rzecznik Praw Ucznia   Szymon Mujta

Skarbnik – Oliwia Bartosik

Przewodnicząca sekcji informacji – Zuzanna Aleksandrowicz

Przewodniczący sekcja kultury i sportu – Bartosz Kaczorowski

Opiekunowie: Jadwiga Chojnowska, Justyna Gruca, Piotr Tanalski

 

Regulamin SU                  Plan pracy S U