Samorząd Uczniowski

s u Samorząd Uczniowski ma oko na wszystko, co dzieje się w szkole

Samorząd Uczniowski jest organizacją skupiającą wszystkich uczniów naszej szkoły i wpływającą na jej funkcjonowanie. W pracy samorządowej uczymy się koleżeństwa, współpracy i odpowiedzialności a kierujemy się zasadami demokracji, samorządności i samofinansowania.

Od września 2017 roku w związku z wdrażaniem reformy oświaty nasza szkoła stała się 8-klasową szkołą podstawową a nauka odbywa się w dwóch budynkach. Zaistniała konieczność wyboru dwóch Rad Uczniowskich. W budynku A działa Rada Uczniowska składająca się z uczniów klas  I – III, zaś w budynku B, Rada Uczniowska wyłoniona spośród uczniów klas VII- VIII. Społeczność szkolna wybiera swoich przedstawicieli w tajnych i bezpośrednich wyborach. Opiekunami SU w każdym budynku szkoły są wychowawcy najstarszych klas. Z ich pomocą opracowujemy roczne plany pracy zawierające szereg ciekawych i nowatorskich przedsięwzięć dla całej społeczności szkolnej.

 RADA UCZNIOWSKA KLAS I-III 

Przewodniczący – 

Zastępca przewodniczącego  –

Skarbnik – 

Członkowie : 

Opiekunowie: 

 RADA UCZNIOWSKA KLAS IV-VIII

Przewodniczący –  

Zastępca przewodniczącego  –

Skarbniak

Rzecznik praw ucznia – 

Sekcja Informacji – 

Opiekunowie: 

Regulamin SU          Plan pracy SU klas I-III         Plan pracy SU klas IV-VIII