Samorząd Uczniowski

s u Samorząd Uczniowski ma oko na wszystko, co dzieje się       w szkole

Samorząd Uczniowski jest organizacją skupiającą wszystkich uczniów naszej szkoły i wpływającą na jej funkcjonowanie. W pracy samorządowej uczymy się koleżeństwa, współpracy i odpowiedzialności a kierujemy się zasadami demokracji, samorządności i samofinansowania.

Od września 2017 roku w związku z wdrażaniem reformy oświaty nasza szkoła stała się 8-klasową szkołą podstawową a nauka odbywa się w dwóch budynkach. Zaistniała konieczność wyboru dwóch Rad Uczniowskich. W budynku A działa Rada Uczniowska składająca się z uczniów klas  I – III, zaś w budynku B, Rada Uczniowska wyłoniona spośród uczniów klas VII- VIII. Społeczność szkolna wybiera swoich przedstawicieli w tajnych i bezpośrednich wyborach. Opiekunami SU w każdym budynku szkoły są wychowawcy najstarszych klas. Z ich pomocą opracowujemy roczne plany pracy zawierające szereg ciekawych i nowatorskich przedsięwzięć dla całej społeczności szkolnej.

 RADA UCZNIOWSKA KLAS I-III 

Przewodniczący –  Antoni Rogowski

Zastępca przewodniczącego  – Mateusz Skulski

Członkowie : Szymon Szczypkowski, Maja Milczarek, Zosia Jakubowska, 5. Antonina Modelska,  Alicja Spychała, Maja Kostrzewa, Lena  Mikołajczyk,  Andżelika Jabłońska, Szymon Kordylewski

Opiekunowie: Dorota Nowak, Kinga Stempińska

 RADA UCZNIOWSKA KLAS IV-VIII

Przewodnicząca –  Zofia Rogowska

Zastępca przewodniczącego  – Tadeusz Gwóźdź

Opiekunowie: Jadwiga Chojnowska, Dorota Nowakowska, Maria Kubska

Regulamin SU