Samorząd Uczniowski

s u Samorząd Uczniowski ma oko na wszystko, co dzieje się       w szkole

Samorząd Uczniowski jest organizacją skupiającą wszystkich uczniów naszej szkoły i wpływającą na jej funkcjonowanie. W pracy samorządowej uczymy się koleżeństwa, współpracy i odpowiedzialności a kierujemy się zasadami demokracji, samorządności i samofinansowania.

Od września 2017 roku w związku z wdrażaniem reformy oświaty nasza szkoła stała się 8-klasową szkołą podstawową a nauka odbywa się w dwóch budynkach. Zaistniała konieczność wyboru dwóch Rad Uczniowskich. W budynku byłej szkoły podstawowej będzie działać Rada Uczniowska składająca się z uczniów klas  I – V, zaś w budynku byłego gimnazjum Rada Uczniowska wyłoniona spośród uczniów klas VI, VII oraz II i III Gimnazjum. Społeczność szkolna wybrała swoich przedstawicieli w tajnych i bezpośrednich wyborach. Opiekunami SU w każdym budynku szkoły są wychowawcy najstarszych klas. Z ich pomocą opracowaliśmy roczne plany pracy zawierające szereg ciekawych i nowatorskich przedsięwzięć dla całej społeczności szkolnej.

RADA UCZNIOWSKA KLAS I-V

Przewodniczący: ALEKSANDER KURPIK

Zastępca: PATRYK  TRZMIELEWSKI 

Sekretarz: PATRYCJA KAŁUŻNA

Obsługa sprzętu:   MATEUSZ ANDRUSZCZAK, NORBERT LASKA

Opiekunowie: Małgorzata Lamprycht, Dorota Nowakowska, Małgorzata Rogowska

Plan Pracy SU kl. I-V

 

 

 RADA UCZNIOWSKA KLAS VI – VIII oraz III G

Przewodnicząca GABRIELA JARECKA

ZastępcaOLIWIA STRZELECKA

Rzecznik Praw Ucznia  MARTYNA WOJDA 

Skarbnik – JOANNA GRABOWSKA

Sekcja informacji – NATALIA SARNIAK, JULIA WIŚNIEWSKA, JULIA KWIATKOWSKA

Sekcja kultury i sportu  GRACJAN PLEBAŃSKI, MIKOŁAJ PISKORSKI, SZYMON GRABOWSKI

Opiekunowie: Jadwiga Chojnowska, Lidia Wisniewska-Jóźwicka, Agnieszka Modelska

Plan Pracy S U