ŚWIETLICA

s

Marzy nam się świetlica z bogatą, urozmaiconą, udokumentowaną tradycją, w której obok znanych i pielęgnowanych form występują nowe, bliskie współczesnej dydaktyce. Do tego właśnie staramy się dążyć…

Myśląc o świetlicy szkolnej i jej przeszłości zakładamy, że nie będziemy jej traktować jako zepchniętej do roli „kopciuszka” przybudówki do szkoły, zorganizowanej w celu pełnienia funkcji opiekuńczych nad dziećmi rodziców pracujących czy „przechowalni” w razie potrzeby. Przyjmujemy, że jest ona integralną i niezastąpioną częścią systemu wychowania szkolnego i stanowi ważne jego ogniwo, partycypując jako równorzędny partner  w realizacji celów nie tylko opiekuńczych, ale i dydaktyczno – wychowawczych, w sobie tylko właściwy sposób. W sytuacji tej świetlica ma szansę stać się forpocztą nowoczesnej szkoły i pełnić bardzo ważną rolę w systemie wychowania szkolnego.

 

Harmonogram pracy świetlicy budynek A

Harmonogram pracy świetlicy budynek B         

Regulamin świetlicy  

Świetlicowe przykazania                                    

Zobacz filmik promujący naszą świetlicę

https://www.youtube.com/watch?v=e5SyTVTVROA