Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

 Przewodnicząca : Izabela Bulewicz

Zastępca : Jolanta Kraińska

Skarbnik : Emilia Mirzakhanyan

Sekretarz : Katarzyna Dolińskarada r

Członkowie Zarządu:

Agnieszka Kurz

Emilia Olszewska

Grażyna Zuchniarek

Artur Rogowski

                             

 Regulamin Rady Rodziców