Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

 Przewodnicząca : Izabela Bulewicz

Zastępca : Artur Rogowski

Skarbnik : Emilia Mirzakhanyan

Sekretarz : Katarzyna Dolińskarada r

Członkowie Zarządu:

Agnieszka Kurz

Kamila Janicka

 

 

                             

 Regulamin Rady Rodziców