Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

 Przewodnicząca : Izabela Bulewicz

Zastępca : Artur Rogowski

Skarbnik : Emilia Mirzakhanyan

Sekretarz : Kamila Łajdeckarada r

Członkowie Zarządu:

Krzysztofa Bolewska

Anastazja Jakubowska

 

 

                             

 Regulamin Rady Rodziców   Plan Pracy Rady Rodziców