laboratoria2

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

ClassVR to przełomowa i wielokrotnie nagradzana technologia VR zaprojektowana, aby pomóc w zwiększeniu zaangażowania i lepszym przyswajaniu wiedzy przez uczniów w każdym wieku. ClassVR został dostarczony do naszej szkoły w ramach projektu „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” w komplecie ze sprzętem, elementami sterującymi oraz treściami i zasobami dostosowanymi do programu nauczania, aby wprowadzić wirtualną rzeczywistość do klasy. Podczas listopadowych lekcji fizyki uczniowie klas siódmych mieli możliwość sprawdzenia, do czego można wykorzystywać trójwymiarowe obrazy stworzone za pomocą technologii informatycznej. Uczniowie zostali zapoznani z instrukcją bezpiecznej obsługi. Oglądanie obrazów, struktur 3D,  filmików dotyczących zastosowania i działania okularów VR było bardzo ciekawe i inspirujące dla uczniów. Z pewnością takie zajęcia zostaną wkrótce powtórzone.

laboratoria_logo

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem tej inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Uczniowie klas drugich naszej szkoły zmierzyli się z umiejętnością składania klocków Lego na zajęciach informatyki. Zadaniem dzieci było zbudowanie robotów, które w kolejnym etapie można zaprogramować tak, aby się poruszały, świeciły lub wydawały dźwięki. Kierując się wskazówkami nauczycieli i zdobytą dotychczas wiedzą w ciekawy sposób osiągały przedstawiony w zadaniu cel. Dzięki odbytym zajęciom uczniowie kształtowali umiejętność logicznego myślenia, współpracy w grupie, ale również uczyli się kodować i programować. To początek drogi, którą pokonują uczniowie w drodze do nauki budowania, programowania, ulepszania i testowania własnoręcznie zbudowanych robotów. Z pewnością sięgniemy po nie jeszcze nie raz.

311294331_461227365843195_8409495880792503223_n

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. To święto polskiej szkoły, święto nauczycieli, pracowników obsługi i tych co szkoły prowadzą i nadzorują. Już w przeddzień tego święta w obu budynkach naszej szkoły odbyły się uroczyste akademie. W klasach I-III okazją do świętowania było jeszcze jedno ważne wydarzenie – ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW, którzy od dawna z niecierpliwością i przejęciem czekali na ten moment.
https://www.youtube.com/watch?v=QBwzWmgffEg – obejrzyj film

pobrane1

DZIEŃ CHŁOPAKA W KLASACH I-III

Dnia 30 września, jak co roku uczniowie klas I – III obchodzili Dzień Chłopaka. Dzieci świętowały ten dzień we własnych klasowych gronach. Dziewczynki obdarowały swoich kolegów drobnymi upominkami, zaś ci w ramach wdzięczności poczęstowali swoje koleżanki słodkimi łakociami. Dziewczęta z Samorządu Uczniowskiego odwiedziły poszczególne klasy, złożyły chłopcom życzenia i poczęstowały wszystkich cukierkami. Miłym akcentem tego dnia były odwiedziny w szkolnej FOTOBUDCE . Wykonanie pamiątkowych zdjęć było możliwe dzięki wykorzystaniu sprzętu otrzymanego przez szkołę w ramach projektu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

1

WYCIECZKA DO KŁÓBKI

Wychowawcy tegorocznych klas drugich i trzecich zorganizowali dla swoich uczniów wycieczki do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce koło Lubienia Kujawskiego. Wyprawa klas trzecich odbyła się 20 września, zaś drugoklasiści wybrali sie do skansenu 29 września. Można tu zobaczyć jak wyglądała kujawska wieś ponad 100 lat temu. Dzieci w towarzystwie przewodników zwiedzały drewniane chałupy, kościół, szkołę, wiatrak, kuźnię oraz dwór.

su

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III

Dnia 22 września 2022 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego klas I-III. Do wyborów zgłosiło się 7 kandydatów z klasy  3a i 3b. Wcześniej przygotowali oni plakaty wyborcze i zaprezentowali swój program przed społecznością szkolną. Specjalnie powołana komisja wyborcza przygotowała urnę oraz karty wyborcze i przeprowadziła tajne głosowanie w poszczególnych klasach. Po zliczeniu głosów pod nadzorem opiekunów SU, komisja wyborcza sporządziła komunikat wyborczy, który odczytano w każdej klasie. Największą liczbę głosów, ku zadowoleniu większości wyborców, uzyskał Adam Rudowicz z klasy 3a, który objął funkcję Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego klas I – III, Klaudia Kałużna została Zastępcą Przewodniczącego, zaś Dominik Lewandowski z klasy 3b – Skarbnikiem. Pozostali kandydaci: Jennifer Iwańska, Julia Nadolska, Lilianna Polichnowska oraz Mikołaj Strzelecki weszli w skład Zarządu SU. Gratulujemy! 

 

policjant

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

21 września w naszej szkole gościł policjant – dzielnicowy pan Piotr Matuszak. Wszyscy uczniowie, a szczególnie klasy pierwsze wykazywały wielkie zainteresowanie informacjami o bezpieczeństwie, które przekazywał stróż prawa.

lab11

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Laboratoria przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, której misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły. Celem inicjatywy jest wsparcie szkól podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM.  Gmina Babiak oraz nasza szkoła przystąpiła do programu,  pozyskując fundusze na zakup sprzętu, dzięki któremu  nasi uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. 

lichen

PIELGRZYMKA DO LICHENIA

W dniu 27 września uczniowie klas ósmych wraz z opiekunami: p. M. Krygier, p. K. Maj i p. E. Gołębiewską uczestniczyli w diecezjalnej pielgrzymce młodzieży do Lichenia. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa”. Uczniowie powierzyli Maryi kolejny etap w szkole oraz przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. W licheńskiej świątyni młodzież mogła także skorzystać z sakramentu pokuty. Ewangelizacja prowadzona była przez Gdańską Szkołę Nowej Ewangelizacji, której akompaniował zespół Maksymalni zachęcając do wspólnego śpiewu. O godzinie 12.00 rozpoczęła się uroczysta Msza Św. , której przewodniczył Ks. Bp Krzysztof Wętkowski ordynariusz diecezji włocławskiej. Pielgrzymka  była okazją do integracji i wniosła wiele duchowej radości.

uwaga

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babiaku informuje, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz. U. poz. 1603, z 2019 r. poz. 318 i 1093 oraz z 2022 r. poz. 1810) § 5, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 ustalił :
- 31.10.2022 r.
- 02.05.2023 r.
- 23.-24.-25.05.2023 r. (Egzamin ósmoklasisty)
- 09.06.2023 r.
W wyżej wymienionych dniach nie odbywają się zajęcia lekcyjne, jednakże dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki  w domu szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.
W takich wypadkach rodzice zobowiązani są zgłosić ten fakt  do wychowawcy klasy w terminie co najmniej 3 dni przed przypadającym dniem wolnym, co pozwoli na właściwe zaplanowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych.