Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

 Przewodnicząca : Kamila Łajdecka

Zastępca : Artur Rogowski

Skarbnik : Emilia Mirzakhanyan

Sekretarz : Wioletta Wilczurarada r

Członkowie Zarządu: Krzysztofa Bolewska 

                                     Anastazja Jakubowska

 

 

 

                             

 Regulamin Rady Rodziców