Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

 Przewodnicząca :

Zastępca : 

Skarbnik :

Sekretarzrada r

Członkowie Zarządu:

 

 

 

                             

 Regulamin Rady Rodziców   Plan Pracy Rady Rodziców