Rada Pedagogiczna

rada 1

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA mgr Weronika Gajewska, mgr Lidia Idczak, mgr Dorota Nowak, mgr Kamila Łojewska, mgr Kinga Stempińska, mgr Elżbieta Stawicka
JĘZYK POLSKI mgr Justyna Gruca, mgr Agnieszka Modelska, mgr Dorota Nowakowska, mgr Wioletta Plazura
JĘZYK ANGIELSKI mgr Małgorzata Lamprycht, mgr Sławomir Tomtała
JĘZYK NIEMIECKI mgr Justyna Gruca, mgr Lidia Wiśniewska-Jóźwicka, mgr Beata Kujawa – Rutkowska, mgr Anna Szkopkowska,
MATEMATYKA mgr Jadwiga Chojnowska, mgr Sylwia Głośniak, mgr Renata Grabowska, mgr Dariusz Matuszewicz, mgr Dorota Skonieczna, 
HISTORIA mgr Dariusz Matuszewicz, mgr Piotr Tanalski
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE mgr Dariusz Matuszewicz
PRZYRODA mgr Małgorzata Rogowska
FIZYKA mgr Dorota Skonieczna
CHEMIA mgr Barbara Matuszewicz, mgr Dorota Skonieczna
BIOLOGIA mgr Barbara Matuszewicz
GEOGRAFIA mgr Krystyna Maj
INFORMATYKA mgr Jadwiga Chojnowska, mgr Sylwia Głośniak, mgr Elżbieta Stawicka,
TECHNIKA mgr Renata Grabowska, mgr Lidia Wiśniewska-Jóźwicka
MUZYKA mgr Roman Albin
PLASTYKA mgr Dorota Nowakowska, mgr Maria Kubska
WYCHOWANIE FIZYCZNE mgr Roman Albin, mgr Patrycja Czernicka, mgr Magdalena Krygier, mgr Piotr Tanalski, 
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA mgr Krystyna Maj
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE mgr Małgorzata Lamprycht, mgr Barbara Matuszewicz
RELIGIA Emilia Mirzakhanyan, E. Gołębiewska
BIBLIOTEKA mgr Lidia Gryglewska, mgr Wioleta Plazura, mgr Krystyna Maj
ŚWIETLICA mgr Małgorzata Rogowska, mgr Kinga Stempińska, mgr Anna Zarębska
PEDAGOG SZKOLNYPEDAGOG SPECJALNY mgr Elżbieta Albin, mgr Magdalena Stawicka