Dyrekcja

Dyrektor szkoły mgr Beata Kujawa- Rutkowska pełni funkcję od 2007 roku

Dyrektor szkoły
mgr Beata Kujawa- Rutkowska
pełni funkcję od 2007 roku

 

Za-ca dyrektora szkoły mgr Maria Kubska pełni funkcję od 2010 roku

Za-ca dyrektora szkoły
mgr Maria Kubska
pełni funkcję od 2010 roku

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

DYREKTORZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ BABIAKU OD 1945 ROKU

Bolesław Palma (1945 – 1967)

Ludwik Szczepański (1967 – 1978)

Władysław Czernielewski (1978 – 1984)

Marek Nadolny (1984 – 1991)

Krystyna Śliwa (1991 – 1999)

Henryk Starosta (1999 – 2007)

Stanowisko zastępcy dyrektora przez wiele lat pełnili: Józef Zieleniewski, Bogumił Bentkowski, Jan Tomicki, Edward Kawka Teresa Grabkowska oraz Henryk Starosta.