Category Archives: Aktualności

Policjantka

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

10 września w naszej szkole przy zachowaniu reżimu sanitarnego odbyło się spotkanie z policjantem p. Piotrem Matuszakiem. Najmłodsze dzieci miały okazję porozmawiać o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym zachowaniu się w oczekiwaniu na autobus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Nasz Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówił  sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się na drodze. W nagrodę za aktywny udział uczniowie otrzymali odblaski, które zapewnią im lepszą widoczność na drodze.

Kamila  Łojewska

uwaga

KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

Drodzy Uczniowie ! Szanowni Rodzice !

Przed nami rok szkolny 2021/2022. Rozpoczynamy go w warunkach trwającej pandemii i różnych zagrożeń oraz ograniczeń z tym związanych. Mamy przed sobą nowe zadania i wyzwania.  Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia nowy rok szkolny rozpoczniemy w tradycyjnej, stacjonarnej formie, jednak nadal z zachowaniem reżimu sanitarnego i różnych zasad dotyczących bezpieczeństwa Priorytetem dla nas wszystkich jest zdrowie i bezpieczeństwo zarówno uczniów, jak również nauczycieli oraz pracowników szkoły.

W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy, przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji oraz przepisów prawa i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w szkole utrzymane zostają wszystkie dotychczasowe rozwiązania organizacyjne. O szczegółach poinformujemy na spotkaniach w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Obowiązywać będą „Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Babiaku w czasie epidemii obowiązujące od 1 września 2021 roku” – zaktualizowane zgodnie z wytycznymi w/w instytucji.

W dniu 1 września 2021 roku nie będzie tradycyjnego wspólnego rozpoczęcia roku szkolnego. W tym dniu o godzinie 9.00 w poszczególnych salach lekcyjnych odbędą się krótkie spotkania wychowawców z uczniami, podczas których przekazane zostaną wszystkie niezbędne informacje. Podczas spotkań omówione zostaną przede wszystkim zasady funkcjonowania szkoły oraz przepisy w niej obowiązujące. Uczniowie otrzymają oświadczenia, które po uzupełnieniu przez rodziców, muszą zostać dostarczone do szkoły w dniu 2 września. Dotyczą one kwestii wynikających z wprowadzonej w szkole procedury postępowania, w tym uaktualnienia danych kontaktowych do rodziców naszych uczniów.

Na spotkania z wychowawcami w dniu rozpoczęcia roku szkolnego mogą wejść wyłącznie uczniowie. Wyjątek stanowią rodzice uczniów klas pierwszych. Tylko w tym dniu, z zachowaniem zasad określonych w procedurze, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, zasłonięciu ust i nosa, będą mogli wziąć udział w spotkaniu z wychowawcą wraz ze swoimi dziećmi (z dzieckiem może wejść jeden rodzic).

Od 2 września do budynków szkoły będą mogli wchodzić wyłącznie uczniowie, nauczyciele i pracownicy – wszystkie inne osoby tylko w sytuacjach absolutnie koniecznych. W obydwu budynkach nie będzie możliwości odprowadzania dzieci pod drzwi klasy i oczekiwania wraz z nimi na rozpoczęcie zajęć.

wakacje

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Kończymy rok szkolny 2020/2021. Kolejny rok inny niż wszystkie. Warunki, w jakich przyszło nam uczyć się i pracować były trudne, ale dzięki współpracy nas wszystkich udało się nam ten rok szczęśliwe zakończyć. Mimo wielu różnego typu trudności udało się nam zrealizować wszystkie zadania szkoły, a nasi uczniowie dobrze się spisali i uzyskali wyjątkowo wysokie wyniki.

cmdw

Projekt edukacyjny

Klasa 8b wzięła udział w projekcie edukacyjnym Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty, który trwał  od października 2020r. do maja 2021r. Uczniowie wraz z opiekunem – Renatą Grabowską, realizowali dwa scenariusze: Zmienność czasowa i przestrzenna elementów pogody;  Ceny wybranych artykułów. Celem projektu było prowadzenie badań związanych z pogodą, zróżnicowaniem cen wybranych artykułów żywnościowych. Uczniowie wykorzystywali technologie informatyczne, stosowali odpowiednie techniki obliczeniowe pracując na tabletach otrzymanych w ramach projektu. Szkoła uzyskała również stację meteorologiczną, która została zainstalowana przed budynkiem szkoły.

cdew

Projekt edukacyjny

W roku szkolnym 2020/2021 12 uczniów z klasy 6a realizowało projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020”, którego głównym celem było podniesienie kompetencji ICT. Podprojekt edukacyjny prowadzony przez Emilię CeglarekCyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski – wzbudził zainteresowanie uczniów historią i współczesnością regionu, budował lokalną tożsamość oraz promował region.

odpady

Projekt edukacyjny

Uczniowie klasy 6c Klaudia Adamczyk, Nikola Byszko, Paulina Janicka, Lena Kompanowska, Kinga Kwiecińska, Julia Olszewska, Piotr Bolewski, Wiktor Gauden, Oliwier Kaczorowski, Tymon Kapalski, Sebastian Lewandowski i Witold Piskorski realizowali od listopada 2020 r. do końca maja 2021 roku projekt edukacyjny Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty w ramach dużego projektu obejmującego placówki oświatowe województwa wielkopolskiego Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020.

uwaga

KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Od 17 maja br. do szkoły wracają uczniowie klas 4 – 8, na razie w systemie hybrydowym. Na podstawie obowiązujących przepisów (w szkole nie może przebywać więcej niż 50% uczniów) oraz przy uwzględnieniu zbliżającego się terminu egzaminu ósmoklasisty opracowany został harmonogram zajęć, który przedstawia się następująco:

- 17.05. (poniedziałek) i 18.05. (wtorek)

Klasy biorące udział  w zajęciach stacjonarnych i sale przydzielone tym klasom: 8a – 212,  8b – 207, 7a – 112, 7b – 113, 7c – 208

Klasy biorące udział  w zajęciach w formie zdalnej: 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 6c

- 19.05. (środa) i 20.05. (czwartek)

Klasy biorące udział  w zajęciach stacjonarnych i sale przydzielone tym klasom: 8a – 212, 8b – 207, 6a – 112, 6b – 110, 6c – 113

Klasy biorące udział  w zajęciach w formie zdalnej: 4a, 4b, 5a, 5b, 7a, 7b, 7c

- 21.05. (piątek) i 24.05. (poniedziałek)

Klasy biorące udział  w zajęciach stacjonarnych i sale przydzielone tym klasom: 8a – 212, 8b – 207, 4a – 110, 4b – 210, 5a – 112, 5b – 113

Klasy biorące udział  w zajęciach w formie zdalnej: 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c

uwaga

KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Przedstawiamy komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczący powrotu do szkół kolejnych klas. Zaczynamy od klas I – III. Wszystkie klasy z pierwszego etapu edukacyjnego wracają do nauki w formie stacjonarnej. W kolejnych tygodniach mają powrócić klasy IV – VIII – początkowo w trybie hybrydowym, a następnie stacjonarnym. Szczegóły w tym zakresie przekazywać będziemy na bieżąco poprzez wychowawców poszczególnych klas.

pobrane

KOMUNIKAT

Od 1 kwietnia do 30 września 2021r. trwa Narodowy Spis Powszechny 2021r.

Udział w spisie jest obowiązkowy.

Jeżeli chcesz dokonać spisu osobiście, ale potrzebujesz pomocy w obsłudze interaktywnej aplikacji, Gminne Biuro Spisowe w Babiaku zapewnia potrzebne wsparcie.

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. w Urzędzie Gminy w Babiaku ul. Plac Wolności 5 możliwy jest bezpłatny dostęp do stanowiska komputerowego, w celu przeprowadzenia spisu internetowego – STANOWISKO DO SAMOSPISU w godzinach od 7.30 do godz. 15.00

Aplikacja spisowa NSP 2021 jest udostępniona od 1 kwietnia na stronie https://spis.gov.pl/

Osobom starszym lub potrzebującym wsparcia, ale mieszkającym samotnie, które nie są w stanie samodzielnie dokonać samospisu przez internet, zalecamy dokonanie spisu poprzez infolinię spisową nr 22 279 99 99

Uwaga: Samospis jest możliwy przez 14 dni od pierwszego zalogowania.

Wszystkie osoby dodane na formularzu i prawidłowo spisane są zwolnione z obowiązku samospisu.

Kontakt z infolinią spisową+48 22 279 99 99

uwaga

KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w związku z sytuacją epidemiczną w naszym województwie od 26 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół. Wszyscy uczniowie nadal realizują nauczanie w systemie zdalnym.

To plan na kolejny tydzień, do 2 maja. Decyzje, jak będzie wyglądała nauka w szkołach w maju poznamy pod koniec kwietnia.

                                                                                              Dyrekcja szkoły