20181025_131702

IV MIĘDZYSZKOLNY FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ

25 października  w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Topólce odbył się IV Konkurs Piosenki Religijnej, w którym udział wzięły dwie uczennice naszej szkoły. Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV – VI oraz VII – VIII i gimnazjum. Patrycja Kałużna piosenką „Schowaj mnie” wyśpiewała w swej kategorii wiekowej – I miejsce. Jej starsza koleżanka, Natalia Sarniak za piosenkę „Maryjo, śliczna Pani” otrzymała wysoką ocenę, jednak nie stanęła na podium. Gratulujemy dziewczętom osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów.

Roman Albin

pobrane

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

„Bo nauczyciel jest kapitanem, co na okręcie dookoła świata płynie wraz z nami przez szkolne lata” - takie motto towarzyszyło tegorocznym obchodom Dnia  Edukacji Narodowej w naszej szkole.

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babiaku informuje, że zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) – § 5, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 będą:

 - 2 listopada 2018 r.

- Egzamin gimnazjalny : 10 – 11 – 12 kwietnia 2019 r.

- Egzamin ósmoklasisty : 15 – 16 – 17 kwietnia 2019 r.

- 2 maja 2019 r.

 W wyżej wymienionych dniach nie odbywają się zajęcia lekcyjne, jednakże dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki  w domu szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

W takich wypadkach rodzice zobowiązani są zgłosić ten fakt do wychowawcy klasy w terminie co najmniej 3 dni przed przypadającym dniem wolnym, co pozwoli na właściwe zaplanowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ROKU SZKOLNEGO 2018/19

W roku szkolnym 2018/2019 organizacja zajęć dla uczniów nie ulega zmianie: uczniowie klas I – V odbywać będą zajęcia w Budynku A (ul. Poznańska 5), natomiast uczniowie klas VI – VIII oraz III gimnazjum w Budynku B (ul. Poznańska 22a).

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w następującym porządku:

- godzina 9.00 – uczniowie klas I – V – sala Gminnego Ośrodka Kultury,

- godzina 11.00 – uczniowie klas VI – VIII i III gimnazjum – Budynek B.

Msze św. dla uczniów odpowiednio o godzinie 8.00 (I-V) i o godzinie 10.00 (VI – VIII i IIIG).

Dowóz uczniów w tym dniu wg dotychczasowych zasad, w godzinach obowiązujących w poprzednim roku szkolnym – wszyscy przyjeżdżają na godzinę 8.00.

Odwóz uczniów po zakończonej uroczystości :

- około godziny 10.30 – uczniowie klas I – V,

- około godziny 12.00 – uczniowie klas VI- VIII i III gimnazjum.

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas pierwszych rozpoczną naukę w trzech oddziałach. Zapraszamy rodziców uczniów klas pierwszych do sekretariatu szkoły w celu sprawdzenia, do którego oddziału dziecko będzie uczęszczać. Z uwagi na zasady wynikające z przepisów RODO nie możemy wywiesić imiennej listy uczniów na tablicy informacyjnej.

Organizacja dowozów i odwozów ulega zmianie od dnia 4 września 2018  (wtorek). Zmianie ulegnie kolejność i godziny dowozów, trasy pozostają bez zmian. O szczegółach poinformujemy uczniów w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Informacje wywieszone zostaną również na tablicach ogłoszeniowych w obydwu budynkach.

Szczegółowe informacje na temat nowego roku szkolnego i innych spraw dotyczących pracy szkoły można uzyskać w sekretariatach szkoły działających  w obydwu budynkach, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 (Budynek A) i od 7.00 do 15.00 (Budynek B).

                                                                                               Dyrekcja szkoły

Pozna4

WYCIECZEK CZAS …

Wiosenne miesiące to okres wzmożonej pracy w szkole, ale też czas uwielbianych przez uczniów bliższych i dalszych wycieczek podczas których mogą zwiedzać najpiękniejsze zakątki naszego kraju.

alan

SUKCES ALANA

Po raz kolejny grupka uczniów  z naszej szkoły wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX pod patronatem  Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Alan Zieliński z klasy 6 a uzyskał „Najlepszy wynik w szkole”. 12 czerwca odebrał dyplom i upominek  podczas uroczystości wręczania nagród zorganizowanej przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 Zespół nauczycieli języka angielskiego

DSC01843

UMIEM PŁYWAĆ

Nasza szkoła po raz kolejny uczestniczyła w projekcie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” współfinansowanym  ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Gminy Babiak.  W tegorocznej edycji projektu uczestniczyło 45 uczniów klas I – III, którzy w ramach zajęć wychowania fizycznego pobierali lekcje pływania pod czujnym okiem instruktorów pływania. Zajęcia odbywały się w każdy piątek, od 2 marca do 1 czerwca  na pływalni w Kole, dokąd dzieci dojeżdżały autokarem pod opieką wychowawczyń: p. Doroty Nowak, p. Magdaleny Stawickiej, p. Lidii Idczak, oraz p. Elżbiety Stawickiej.

scottie

SCOTTIE GO – zabawa w programowanie

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego przewiduje wprowadzenie nauki programowania już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Uczniowie naszej szkoły poznają podstawy programowania poprzez zabawę z wykorzystaniem innowacyjnej gry SCOTTIE GO.

Zobacz, jak poznajemy tajniki programowania: https://youtu.be/f9lGykkjUNI

Aparat

PODZIĘKOWANIE DLA RADY RODZICÓW

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za zakupienie aparatu fotograficznego firmy „Sony” i przekazanie go na potrzeby szkoły i uczniów. Dzięki nowemu zakupowi możemy uwieczniać wszystkie bieżące wydarzenia szkolne. Zdjęcia można podziwiać nie tylko na stronie internetowej szkoły, ale również w prowadzonych w szkole kronikach. Raz jeszcze dziękujemy!

Beata Kujawa-Rutkowska

piknik

PIKNIK RODZINNY – Ziemia to nasza planeta

18 maja w hali sportowej w Babiaku odbył się PIKNIK RODZINNY pod hasłem „Ziemia to nasza planeta”. W pikniku pod patronatem Urzędu Gminy w Babiaku, firmy Tonsmeier oraz Sanepidu udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej w Babiaku i przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Babiaku. Imprezę, którą prowadziły p. Elżbieta Albin i p. Agnieszka Sławnikowska rozpoczęto wspólnym przemarszem ulicami Babiaka na którym przedszkolaki i uczniowie kl. I-III zaprezentowali „modę ekologiczną”, a uczniowie klas starszych nieśli transparenty z hasłami nawiązującymi do ochrony naszej planety i dbania o własne zdrowie.

Zobacz prezentację z pikniku:  https://youtu.be/7eklbQ9Oq0Y