NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Narodowe Święto Niepodległości  w naszej szkole miało niecodzienny charakter, bowiem na jego upamiętnienie odbyły się 2 uroczyste apele: 10 listopada 2023 r. w budynku A wśród klas I-III, natomiast 13 listopada 2023 r. w budynku B wśród uczniów klas starszych IV-VIII.  Od samego rana odczuwać można było odświętną atmosferę, którą podkreślały galowe stroje uczniów i nauczycieli. Hasłem przewodnim uroczystości była WOLNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ i PATRIOTYZM. Akademia przygotowana przez Samorząd Uczniowski klas I-III odbyła się na sali gimnastycznej w budynku A. Organizację uroczystości koordynowały opiekunki Samorządu Uczniowskiego klas I-III: p. Weronika Gajewska i p. Justyna Wastowska. Natomiast uroczysty apel wśród starszych uczniów odbył się na holu w budynku B. Inscenizację przygotowali uczniowie klas VII, pod okiem p. Anny Szkopkowskiej. Nauczyciele wsparli przygotowania uroczystości o dekoracje, multimedia oraz oprawę muzyczną. Młodsi uczniowie dowiedzieli się co to znaczy być dobrym patriotą, a starsi uczniowie w przystępny i obrazowy sposób przedstawili, co oznacza być wolnym i jaką rangę ma niepodległość kraju. Zwieńczeniem obydwu apeli było wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”. Uczestnicząc corocznie w obchodach ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI, dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.