DZIEŃ CHŁOPCA W BUDYNKU B

Dzień Chłopaka w szkole był pełen radości i zabawy. Na ten dzień zaplanowano krótką dyskotekę i zajęcia sportowe „Biegi Pokoju”. Dziewczęta przygotowały życzenia dla chłopców na gazetce szkolnej, a w czasie dyskoteki  chłopcy zostali obdarowani słodkim upominkiem. Po krótkim spotkaniu w klasach odbyły się „Biegi Pokoju”, w których brała udział cała społeczność szkolna. Uczniowie poszczególnych klas zmagali się na wyznaczonych dystansach, na których dopingowali ich nauczyciele oraz pozostali uczestnicy imprezy. Zawody przebiegły w miłej atmosferze oraz w duchu fair play. Zawodnicy z najlepszymi wynikami z poszczególnych klas zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami ufundowanymi przez Uczniowski Klub Sportowy „Kometa”. Uroczystość uświetniła muzyka, dzięki której uczniowie mogli spędzić miło czas pomiędzy biegami.