LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

W dobie rozwoju technologii multimedialnych druk 3D znakomicie wspiera rozwój wyobraźni dzieci. Uczniowie lepiej zapamiętują i rozumieją wiedzę, jeśli zaangażujemy odpowiednio w ten proces zmysł dotyku. Dzięki drukarce 3D  tworzyliśmy różnego rodzaju nagrody, upominki czy puchary. Wykonane przedmioty posłużyły do nagradzania i motywowania dzieci w przypadku, gdy należycie wykonają one powierzone im zadania.