PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Kończymy kolejny rok szkolny. Szczęśliwie udało się nam pracować cały rok w formie tradycyjnej – stacjonarnej. Nadszedł czas podsumowań, ale także podziękowań. Korzystając z okazji chciałybyśmy w imieniu dyrekcji szkoły podziękować wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom, a także Pracownikom szkoły za niezwykle intensywną, rzetelną, ale też często niełatwą pracę. Pracę we wszystkich obszarach: nauczania, wychowania i opieki. Dziękujemy również Rodzicom – za współpracę, cierpliwość i zrozumienie. Dziękujemy za wysiłek, wsparcie okazywane dzieciom, za współpracę z nauczycielami, wychowawcami i dyrekcją. Dziękujemy Radzie Rodziców, dzięki której udało się w bieżącym roku nie tylko sprawić radość dzieciom w formie różnego typu nagród i zakupów, dofinansowania działalności Samorządów Uczniowskich, ale również za doposażenie szkoły w formie zakupu dwóch projektorów multimedialnych. Sprzęt ten wykorzystywany jest na bieżąco i znacznie uatrakcyjnia lekcje. Bardzo dziękujemy za ten cenny zakup. Dziękujemy za różnego typu wsparcie, które bardzo pomogło nam w codziennym funkcjonowaniu szkoły.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali naszą pracę w ciągu całego roku szkolnego, w tym naszemu organowi prowadzącemu – Gminie Babiak. Bez dobrze układającej się współpracy funkcjonowanie szkoły byłoby wręcz niemożliwe.

Bardzo cieszymy się, że kończący się rok szkolny był rokiem spokojnym, w którym systematycznie realizowaliśmy zaplanowane działania. Nie tylko mogliśmy powrócić do codziennej, systematycznej pracy w budynkach szkolnych, realizacji kalendarza imprez i uroczystości szkolnych, ale również rozpoczęliśmy realizację nowych działań i projektów. Uczniowie mieli możliwość udziału w konkursach i zawodach sportowych, wycieczkach, wyjazdach do kin i teatrów. W bieżącym roku powróciła nauka pływania w ramach projektu „Umiem pływać”,  organizowaliśmy też wyjazdy na wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”. Dzięki pomocom dydaktycznym i sprzętowi zakupionemu w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” zajęcia dla uczniów stały się bardziej atrakcyjne, a przede wszystkim bardziej urozmaicone i efektywne.

Miłe słowa i gratulacje należą się również uczniom, którzy w miarę swoich możliwości przez cały rok pracowali sumiennie, co przełożyło się na uzyskanie przez wielu z nich wysokich wyników.

Wśród uczniów klas I – III:

– 37 uczniów uzyskało wyniki najwyższe,

– 42 wyniki wysokie, 21 wyniki dobre i tylko 5 uczniów wyniki niskie. W tej grupie aż 79 uczniów uzyskało tytuł „Wzorowy Uczeń”.

Wśród uczniów klas IV – VIII średnią ocen 4,75 i więcej uzyskało 61 uczniów – uzyskali oni tytuł „Wzorowy Uczeń. Średnią 5,0 lub więcej (w tym maksymalnie trzy oceny dobre, bez ocen dostatecznych) uzyskało 35 uczniów, którzy zdobyli tytuł „Prymus Klasy”. Wśród naszych absolwentów – uczniów klas ósmych 12 uczniów uzyskało tytuł „Prymus Szkoły”. Tytuł ten otrzymuje uczeń, który przez osiem lat – w każdej klasie szkoły podstawowej – uzyskiwał wysokie wyniki w nauce oraz zachowaniu i zdobywał tytuł „Wzorowy Uczeń”.

W bieżącym roku szkołę kończy 47 uczniów. Aż 19 z nich uzyskało tytuł „Wzorowy Uczeń”, 13 uczniów uzyskało tytuł „Prymus Klasy” i  12 uczniów tytuł „Prymus Szkoły”.

Najwyższą średnią w szkole uzyskała uczennica klasy 7b – Amelia Dominiak. Średnia ta to 5,79.

Gratulujemy uczniom uzyskanych wyników i wierzymy, że w kolejnych latach będą również odnosić sukcesy i cieszyć się z uzyskiwanych wyników.

Teraz czas na odpoczynek i regenerację sił. Wszystkim Uczniom, jak i wszystkim Państwu życzę udanych, słonecznych, ale przede wszystkim zdrowych i bezpiecznych wakacji. Niech będzie to czas dla siebie i swoich bliskich. Powodzenia i wszystkiego najlepszego!                       

Do zobaczenia we wrześniu!                                                                                                                                               

Pozdrawiamy serdecznie!

Beata Kujawa – Rutkowska     

Maria Kubska