UMIEM PŁYWAĆ

Nasza szkoła po raz kolejny uczestniczyła w projekcie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” współfinansowanym  ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Gminy Babiak.  W tegorocznej edycji projektu uczestniczyło 45 uczniów klas I – III, którzy w ramach zajęć wychowania fizycznego pobierali lekcje pływania pod czujnym okiem instruktorów pływania.

Zajęcia odbywały się w każdy piątek, od 2 marca do 1 czerwca  na pływalni w Kole, dokąd dzieci dojeżdżały autokarem pod opieką wychowawczyń: p. Weroniki Gajewskiej, p. Kingi Stempińskiej oraz p. Elżbiety Stawickiej.  Udział w projekcie „Umiem pływać” dał dzieciom nie tylko możliwość nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale również rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej i dobrej zabawy. Ćwiczenia w formie zabawowej dostarczały mnóstwo radości i satysfakcji. Dzieci nauczyły się w sposób odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z basenu. Zajęcia rozbudziły u nich potrzebę uczestnictwa w tej formie aktywności ruchowej i zachęciły do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki.

Dziękujemy Ministerstwu Sportu i Turystyki, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego oraz Gminie Babiak za umożliwienie uczniom nauki pływania, a tym samym uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego.