KOMUNIKAT

uwaga

Drodzy Uczniowie ! Szanowni Rodzice !

Wracamy do szkoły i rozpoczynamy kolejny rok szkolny. Przed nami nowe zadania i sporo zmian, które wprowadza Ministerstwo Edukacji i Nauki od 1 września 2022 roku.

Nowy rok szkolny rozpoczynamy w tradycyjnej, stacjonarnej formie, ale nadal priorytetem będzie bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich. W organizacji pracy szkoły będziemy stosować się do aktualnych zaleceń i wytycznych MEiN, MZ i GIS. W szkole obowiązywać będzie nadal procedura funkcjonowania szkoły, zaktualizowana i dostosowana do bieżącej sytuacji. Będziemy nadal prosić uczniów i rodziców o szczególną ostrożność i rozwagę oraz o to, aby do szkoły przychodziły wyłącznie dzieci zdrowe bez jakichkolwiek objawów chorobowych. Nadal będą obowiązywać zasady dotyczące odbioru dzieci przez rodziców lub wskazanych przez nich opiekunów w przypadku choroby czy złego samopoczucia oraz inne dotychczasowe zasady pracy, w tym m.in. dotyczące pobytu uczniów w świetlicy szkolnej, dowozu i odwozu uczniów, jak również konieczne będzie przestrzeganie obowiązujących regulaminów i procedur.

W dniu 1 września 2022 roku nie będzie jeszcze wspólnego rozpoczęcia roku szkolnego dla wszystkich uczniów. W tym dniu o godzinie 9.00 w poszczególnych salach lekcyjnych odbędą się spotkania wychowawców z uczniami, podczas których przekazane zostaną tradycyjnie wszystkie niezbędne informacje. (Msza św. dla uczniów wszystkich klas o godzinie 8.00). W tym dniu uczniowie otrzymają oświadczenia, które po uzupełnieniu przez rodziców, muszą zostać dostarczone do szkoły w dniu 2 września. Dotyczą one kwestii wynikających z obowiązującej w szkole procedury postępowania, w tym niezbędnego uaktualnienia danych adresowych i kontaktowych. Informacje dla uczniów i rodziców przekazywać będziemy na bieżąco, wg dotychczasowych zasad. Podobnie jak w latach poprzednich każdy z nauczycieli będzie pełnił cotygodniowy dyżur dla rodziców (harmonogram umieszczony zostanie na stronie internetowej szkoły), podczas którego będzie można indywidualnie pozyskiwać informacje od poszczególnych nauczycieli oraz dyrekcji szkoły.

Dowóz wszystkich uczniów w dniu 1 września 2022 roku na godzinę 8.00 – wg załączonego harmonogramu. Odwóz rozpocznie się po spotkaniach uczniów z wychowawcami  – od godziny 9.30.

Od 2 września 2022 r. dowozy i odwozy odbywać się będą wg załączonego harmonogramu – po ustaleniu tygodniowego planu zajęć.

Wierzymy, że dzięki właściwie zorganizowanej współpracy, a przede wszystkim dzięki zrozumieniu i respektowaniu zasad przez całą społeczność szkolną, uda się nam zrealizować stawiane przed nami zadania i w bezpieczny sposób uczyć się i pracować. Proszę o systematyczne śledzenie informacji pojawiających się na stronie internetowej szkoły, jak również o stały kontakt z wychowawcami poszczególnych klas.

Na naszej stronie w zakładce „DLA RODZICÓW” umieszczone zostaną tradycyjnie wzory różnego rodzaju druków (w tym karty dotyczące zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej, deklaracje dotyczące uczęszczania dziecka na lekcje religii czy WDŻ, a także druki zwolnień i usprawiedliwień). Druki te będzie można pobrać zarówno ze strony internetowej, jak też otrzymywać na bieżąco w sekretariatach szkoły lub świetlicach, a także od wychowawców klas.

Podobnie jak w latach poprzednich sprawy związane z ewentualnym ubezpieczeniem uczniów pozostają wyłącznie w gestii rodziców. Dożywianie uczniów odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, jednakże zmienią się nieco formy wpłat od rodziców (preferowane będą wpłaty na wskazane konto) – o szczegółach poinformują wychowawczynie klas oraz wychowawczynie świetlicy.

Na bieżąco będziemy informować uczniów i rodziców o ewentualnych zmianach wprowadzanych w trakcie roku szkolnego, uzależnionych od bieżącej sytuacji.

Życząc dużo optymizmu i dobrego nastawienia do czekających nas nowych wyzwań zapraszam do szkoły.                                                   

                                                                                   Beata Kujawa – Rutkowska