KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

uwaga

Drodzy Uczniowie ! Szanowni Rodzice !

Przed nami rok szkolny 2021/2022. Rozpoczynamy go w warunkach trwającej pandemii i różnych zagrożeń oraz ograniczeń z tym związanych. Mamy przed sobą nowe zadania i wyzwania.  Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia nowy rok szkolny rozpoczniemy w tradycyjnej, stacjonarnej formie, jednak nadal z zachowaniem reżimu sanitarnego i różnych zasad dotyczących bezpieczeństwa Priorytetem dla nas wszystkich jest zdrowie i bezpieczeństwo zarówno uczniów, jak również nauczycieli oraz pracowników szkoły.

W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy, przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji oraz przepisów prawa i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w szkole utrzymane zostają wszystkie dotychczasowe rozwiązania organizacyjne. O szczegółach poinformujemy na spotkaniach w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Obowiązywać będą „Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Babiaku w czasie epidemii obowiązujące od 1 września 2021 roku” – zaktualizowane zgodnie z wytycznymi w/w instytucji.

W dniu 1 września 2021 roku nie będzie tradycyjnego wspólnego rozpoczęcia roku szkolnego. W tym dniu o godzinie 9.00 w poszczególnych salach lekcyjnych odbędą się krótkie spotkania wychowawców z uczniami, podczas których przekazane zostaną wszystkie niezbędne informacje. Podczas spotkań omówione zostaną przede wszystkim zasady funkcjonowania szkoły oraz przepisy w niej obowiązujące. Uczniowie otrzymają oświadczenia, które po uzupełnieniu przez rodziców, muszą zostać dostarczone do szkoły w dniu 2 września. Dotyczą one kwestii wynikających z wprowadzonej w szkole procedury postępowania, w tym uaktualnienia danych kontaktowych do rodziców naszych uczniów.

Na spotkania z wychowawcami w dniu rozpoczęcia roku szkolnego mogą wejść wyłącznie uczniowie. Wyjątek stanowią rodzice uczniów klas pierwszych. Tylko w tym dniu, z zachowaniem zasad określonych w procedurze, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, zasłonięciu ust i nosa, będą mogli wziąć udział w spotkaniu z wychowawcą wraz ze swoimi dziećmi (z dzieckiem może wejść jeden rodzic).

Od 2 września do budynków szkoły będą mogli wchodzić wyłącznie uczniowie, nauczyciele i pracownicy – wszystkie inne osoby tylko w sytuacjach absolutnie koniecznych. W obydwu budynkach nie będzie możliwości odprowadzania dzieci pod drzwi klasy i oczekiwania wraz z nimi na rozpoczęcie zajęć.

MEiN, MZ i GIS rekomendują, aby w miarę możliwości ograniczyć korzystanie ze środków transportu publicznego.

Proszę o zrozumienie, a przede wszystkim przyjęcie i respektowanie ustalonych zasad.  Nadal podczas przebywania w transporcie szkolnym oraz we wszystkich przestrzeniach wspólnych w budynkach szkoły (np. na korytarzach czy w szatni) wszyscy uczniowie, jak również nauczyciele i pracownicy szkoły muszą zasłaniać usta i nos. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie i nauczyciele mogą, ale nie muszą zasłaniać usta i nos.

Rodzice uczniów zobowiązani są do wyposażenia swoich dzieci w maseczki służące do zakrycia ust i nosa.

Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły, w tym rodzice uczniów, zobowiązane są również do zakrywania ust i nosa. Są to działania profilaktyczne, które mają pomóc nam wszystkim. Działaniami koniecznymi są także regularne mycie rąk i dezynfekcja rąk.

Wyrażamy nadzieję, że dzięki współpracy szkoły z rodzicami, a przede wszystkim zrozumieniu i respektowaniu zasad przez całą społeczność szkolną, uda się nam spokojnie i bezpiecznie uczyć i pracować w normalnych, stacjonarnych warunkach. Być może w trakcie roku szkolnego będziemy musieli nasze działania modyfikować, ale będzie to zależało od sytuacji epidemicznej i zaleceń MZ, MEiN i GIS w tym zakresie.

Dziękuję wszystkim, którzy mimo pewnych niedogodności ze zrozumieniem podchodzą do wszystkich podejmowanych przez nas działań, który mają służyć bezpieczeństwu i zdrowiu nas wszystkich.

Mamy świadomość, że są osoby, które sceptycznie podchodzą do wszelkich ograniczeń, w tym obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych i transporcie szkolnym, jednakże dyrektor szkoły ma obowiązek zadbania o bezpieczeństwo wszystkich członków społeczności szkolnej i stosowania w swoich działaniach obowiązujących przepisów prawa, zaleceń i rekomendacji organów nadzorujących pracę szkół. Wywiązywanie się z tego obowiązku jest bezdyskusyjne i wpisuje się w zakres czynności każdego dyrektora. Dyrekcja szkoły nie będzie zatem podejmować dyskusji dotyczących sceptycznego podejścia do ustalonych i wprowadzonych w szkole zasad i będzie wykonywać swoje obowiązki służbowe zgodnie z obowiązującymi ją przepisami i wymaganiami.

Wszystkie szczegóły dotyczące właściwego, odpowiedzialnego zachowania znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce „ Procedura funkcjonowania szkoły od 1.09.2021 roku”, z którą zobowiązani są zapoznać się uczniowie i rodzice.

Na stronie internetowej ( w zakładce „DLA RODZICÓW”) umieszczone zostaną również wzory różnego rodzaju druków, w tym dotyczące zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej, deklaracje dotyczące uczęszczania dziecka na lekcje religii czy WDŻ, a także druki zwolnień i usprawiedliwień. Druki te będzie można pobrać zarówno ze strony internetowej, jak również otrzymać w sekretariatach szkoły. Będzie je można również otrzymać od nauczycieli i wychowawców świetlicy. W najbliższych dniach ustalone zostaną godziny dowozów i odwozów obowiązujące w bieżącym roku szkolnym, o czym poinformujemy komunikatem na stronie internetowej. Informacje uzyskać można również w sekretariatach szkolnych. Na bieżąco będziemy informować uczniów i rodziców o ewentualnych zmianach wprowadzanych w trakcie roku szkolnego. Mimo wszystko patrzmy optymistycznie w przyszłość i wierzmy, że sytuacja będzie zmieniać się na lepsze, a przed nami dużo pogodnych dni.

 

                                                                                   Do zobaczenia w szkole !

                                                                                   Beata Kujawa – Rutkowska