Projekt edukacyjny

cmdw

Klasa 8b wzięła udział w projekcie edukacyjnym Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty, który trwał  od października 2020r. do maja 2021r. Uczniowie wraz z opiekunem – Renatą Grabowską, realizowali dwa scenariusze: Zmienność czasowa i przestrzenna elementów pogody;  Ceny wybranych artykułów. Celem projektu było prowadzenie badań związanych z pogodą, zróżnicowaniem cen wybranych artykułów żywnościowych. Uczniowie wykorzystywali technologie informatyczne, stosowali odpowiednie techniki obliczeniowe pracując na tabletach otrzymanych w ramach projektu. Szkoła uzyskała również stację meteorologiczną, która została zainstalowana przed budynkiem szkoły.

Metody, które były wykorzystywane w trakcie realizacji  to przede wszystkim praktyczne – pokaz, prezentacje, praktyczne działania .

Z racji pandemii często ograniczone były wyjścia uczniów, wtedy ogromną pomocą służyli rodzice uczniów.

Uczniowie sprawnie wykonywali wykresy  temperatur, obliczali średnie, sporządzali wykresy w Excelu.

Działania w projekcie umożliwiły uczniom rozwijanie własnych zainteresowań, poznanie nowoczesnych metod badawczych. Efektem końcowym podprojektu „Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty” było opracowanie sprawozdań oraz naniesienie na cyfrową mapę dorzecza Warty wyników badań przeprowadzonych przez uczniów.

Urządzenia uzyskane dzięki udziałowi w podprojekcie uczniowie będą wykorzystywali podczas zajęć szkolnych.