Projekt edukacyjny

cdew

W roku szkolnym 2020/2021 12 uczniów z klasy 6a realizowało projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020”, którego głównym celem było podniesienie kompetencji ICT. Podprojekt edukacyjny prowadzony przez Emilię CeglarekCyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski – wzbudził zainteresowanie uczniów historią i współczesnością regionu, budował lokalną tożsamość oraz promował region.

Podczas zajęć pozalekcyjnych (od listopada do maja) uczniowie zajmowali się odnalezieniem najciekawszych i najwybitniejszych miejsc pamięci, postaci, wydarzeń związanych z dziejami naszej gminy. Dzięki temu budowali swoją lokalną tożsamość, poznawali historię gminy i osoby z nią związane. Poza tym rozwijali swoje umiejętności redakcyjne, ponieważ sporządzali notatki z ważnych wydarzeń z życia gminy, uczyli się wykorzystywać nowoczesne narzędzia technologii informacyjnej, a także wyszukiwać i selekcjonować informacje. Praca grupy projektowej polegała także na pozyskaniu informacji dotyczących lokalnej bohaterki z jak największej ilości źródeł (m.in. czasopisma, pamiętniki, relacje mieszkańców regionu). Jednocześnie uczniowie gromadzili dokumentację w formie zdjęć i filmów.

Efektem pracy jest stworzenie opisu w formie artykułu hasłowego zawierającego informacje o wybranej postaci i zamieszczenie go w encyklopedii dostępnej w Internecie.