Projekt edukacyjny

odpady

Uczniowie klasy 6c Klaudia Adamczyk, Nikola Byszko, Paulina Janicka, Lena Kompanowska, Kinga Kwiecińska, Julia Olszewska, Piotr Bolewski, Wiktor Gauden, Oliwier Kaczorowski, Tymon Kapalski, Sebastian Lewandowski i Witold Piskorski realizowali od listopada 2020 r. do końca maja 2021 roku projekt edukacyjny Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty w ramach dużego projektu obejmującego placówki oświatowe województwa wielkopolskiego Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020.

Opiekunką grupy młodych badaczy była pani Krystyna Maj. Szkoła podstawowa otrzymała stację meteorologiczną GARNI 955PC, której pomiary wykorzystywano podczas zajęć dydaktycznych oraz pozalekcyjnych. Młodzi badacze realizowali scenariusz „Zmienność czasowa i przestrzenna elementów pogody”. Efekty swojej pracy zamieścili w prezentacjach. 

https://docs.google.com/presentation/d/1db6gDHIZfWa1sDju1NNGJqiHVIjl5_jYx4rn2fEAFFE/edit#slide=id.p

https://docs.google.com/presentation/d/1QQPTa1bctgZ8Thu5Xf2gAqFsyY9D-lVHzDlNTF7ywDo/edit#slide=id.p

Uczniowie zaangażowali się w działania na rzecz ochrony środowiska na terenie naszej gminy. Zlokalizowali dzikie wysypiska, dokładnie sklasyfikowali znajdujące się tam odpady wg. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10).

Badali również poziom hałasu za pomocą aplikacji „NoiseCapture”, dzięki przeprowadzonym pomiarom nasza gmina jest widoczna na mapie „Noise-Planet”.