KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

uwaga

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Od 17 maja br. do szkoły wracają uczniowie klas 4 – 8, na razie w systemie hybrydowym. Na podstawie obowiązujących przepisów (w szkole nie może przebywać więcej niż 50% uczniów) oraz przy uwzględnieniu zbliżającego się terminu egzaminu ósmoklasisty opracowany został harmonogram zajęć, który przedstawia się następująco:

- 17.05. (poniedziałek) i 18.05. (wtorek)

Klasy biorące udział  w zajęciach stacjonarnych i sale przydzielone tym klasom: 8a – 212,  8b – 207, 7a – 112, 7b – 113, 7c – 208

Klasy biorące udział  w zajęciach w formie zdalnej: 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 6c

- 19.05. (środa) i 20.05. (czwartek)

Klasy biorące udział  w zajęciach stacjonarnych i sale przydzielone tym klasom: 8a – 212, 8b – 207, 6a – 112, 6b – 110, 6c – 113

Klasy biorące udział  w zajęciach w formie zdalnej: 4a, 4b, 5a, 5b, 7a, 7b, 7c

- 21.05. (piątek) i 24.05. (poniedziałek)

Klasy biorące udział  w zajęciach stacjonarnych i sale przydzielone tym klasom: 8a – 212, 8b – 207, 4a – 110, 4b – 210, 5a – 112, 5b – 113

Klasy biorące udział  w zajęciach w formie zdalnej: 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c

Rozwiązania organizacyjne uwzględniają także wytyczne MEiN, MZ i GIS. Uczniowie poszczególnych klas odbywają zajęcia w jednej sali danego dnia. Przerwy spędzają również w salach, a wychodzą tylko w sytuacjach koniecznych. Zajęcia wychowania fizycznego odbywać będą się głównie na świeżym powietrzu – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Podczas przebywania w budynkach szkoły, jak również podczas dowozu/odwozu obowiązują zasady wprowadzone od początku roku szkolnego – w tym dotychczasowa procedura bezpieczeństwa. Wszystkie szczegóły omówione zostaną w poszczególnych klasach przez wychowawców.

Również w przypadku klas 1-3 obowiązują dotychczasowe zasady pracy i rozwiązania organizacyjne.

Rozwiązania organizacyjne, jakie zostaną wprowadzone od 31 maja br. przedstawione zostaną w terminie późniejszym.

W dniach 25 -27 maja odbędzie się egzamin ósmoklasisty (zajęć nie mają uczniowie klas 1 – 7,a uczniowie klas 8 biorą udział w egzaminie), natomiast 28 maja br. jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla wszystkich uczniów.

Powrót uczniów do szkoły wymaga bezwzględnego stosowania się do ustalonych zasad i przestrzegania wprowadzonych procedur oraz regulaminów. Bardzo prosimy o rozwagę i zrozumienie w kwestiach związanych m.in. z zasadami reżimu sanitarnego. Wszystkim nam zależeć powinno, abyśmy w spokojnej, bezpiecznej atmosferze zakończyli ten rok szkolny.

 Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (aktualizacja 17.05.2021 r.) – Organizacja zajęć w szkole znajdują się tutaj :

 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych

 

                                                                                   Do zobaczenia!

                                                                                              Dyrekcja szkoły