KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

uwaga

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.

Zgodnie z informacjami podanymi przez MEiN z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Ponownie zwracamy się o rozwagę w zachowaniu i stosowanie się do obowiązujących zasad.

 Dyrekcja szkoły