KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

uwaga

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. zarówno uczniowie klas I – III, jak i uczniowie klas IV – VIII będą uczyć się wyłącznie zdalnie.

Uczniom klas I-III wypożyczone zostaną laptopy na zasadach, jakie obowiązywały wcześniej. Szczegółowych informacji w tej sprawie, jak również dotyczących organizacji nauki w systemie zdalnym, w tym również o dyżurach biblioteki, udzielają wychowawcy poszczególnych klas.

W w/w okresie codzienny dyżur (dla interesantów w godzinach 8.00 – 13.00) pełni sekretariat w Budynku B. Wejście na teren szkoły możliwe jest wyłącznie w maseczkach. Prosimy jednak o ograniczenie wizyt osobistych i ewentualny kontakt telefoniczny pod numerem : 63 27 11 776 lub drogą elektroniczną : spbabiak@guzik.konin.pl

Wszelkich informacji dla uczniów i rodziców na bieżąco udzielają wychowawcy wszystkich klas. Można również kontaktować się z paniami pedagog. Preferowany jest kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną.

Ponownie zwracamy się o rozwagę i przestrzeganie ustalonych zasad. Dla wszystkich nas sytuacja jest trudna i zdajemy sobie sprawę z uciążliwości oraz problemów, jakie niesie nauczanie i nauka w systemie zdalnym. Szkoła pracuje według zasad ustalanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i nie ma wpływu na podejmowane przez ministerstwo decyzje oraz wprowadzane rozwiązania. Prosimy zatem o zrozumienie i pomoc w przetrwaniu tego trudnego czasu. Opierajmy się na opiniach fachowców, uważajmy na siebie i na naszych bliskich, wspierajmy się i bardzo poważnie traktujmy sytuację, w jakiej się znaleźliśmy.

Jest trudno, ale przecież kiedyś będzie lepiej.

Pozdrawiamy serdecznie

            Dyrekcja szkoły