KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

uwaga

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wydłużone zostaje do dnia 28 marca br. zdalne nauczanie dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych.

Uczniowie klas I-III nadal odbywali będą zajęcia stacjonarne w szkole, z zachowaniem reżimu sanitarnego – na dotychczasowych zasadach.

W dniach 17-18-19 marca 2021r. przeprowadzamy na terenie szkoły (z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i odpowiednich wytycznych dotyczących organizacji) próbny egzamin ósmoklasisty. W dniu 17 marca odbędzie się egzamin z języka polskiego, 18 marca z matematyki, a 19 marca z języków obcych. Wychowawczynie klas ósmych przekazały uczniom szczegóły związane z egzaminem, w tym omówiły obowiązującą procedurę przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Przypominamy również, że podczas wejścia do szkoły, jak również przebywania w przestrzeniach wspólnych w budynkach szkoły oraz dowozie szkolnym obowiązuje noszenie maseczek. Obowiązuje to zarówno uczniów, jak i wszystkie osoby dorosłe.

Przypominamy również o konieczności mycia i dezynfekcji rąk oraz zachowaniu bezpiecznego dystansu.

Z uwagi na zwiększoną w ostatnim czasie ilość zachorowań na COVID – 19 w całym kraju przypominamy o konieczności zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa, w tym bezwzględnie reżimu sanitarnego. Również w naszej szkole obserwujemy zwiększającą się absencję uczniów w klasach I – III, co wskazuje na zwiększoną zachorowalność dzieci, jak również przypadki dotyczące przebywania na kwarantannie. W szkole opracowana została i wdrożona procedura bezpieczeństwa, do której należy się bezwzględnie stosować. Działania te służyć mają nam wszystkim, dlatego prosimy o poważne traktowanie i przestrzeganie ustalonych zasad.

                                                              Dyrekcja szkoły