KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

uwaga

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wydłużone zostaje do dnia 14 marca br. zdalne nauczanie dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych. Nauka młodszych uczniów pozostaje bez zmian, z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego.

Uczniowie klas I-III będą mieli zajęcia stacjonarne w szkole, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

W dniach 17 – 18 – 19 marca 2021 br. planowane jest przeprowadzenie na terenie szkoły (z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i odpowiednich wytycznych dotyczących organizacji) próbnego egzaminu ósmoklasisty. Wszystkie niezbędne informacje przekażą uczniom wychowawcy klas ósmych.