KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

uwaga

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Informujemy, że od 1 lutego 2021 roku do 14 lutego 2021 roku obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Nowym rozporządzeniem zmienione zostały jedynie rozwiązania o organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły i wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych na terenie szkoły. W naszym przypadku dotyczy to organizacji próbnego egzaminu ósmoklasisty, który planowany jest na miesiąc marzec.

Uczniowie klas I–III szkół  kontynuują zatem naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Uczniowie klas IV–VIII do 14 lutego br. będą nadal uczyć się zdalnie.

O ewentualnych zmianach informować będziemy w kolejnych komunikatach. Wychowawcy klas na bieżąco informują uczniów o wszystkich rozwiązaniach organizacyjnych, zarówno w zakresie nauczania stacjonarnego uczniów klas I – III, jak i nauczania zdalnego uczniów klas IV – VIII.

Przypominamy również, że w związku z sytuacją szczególną, za jaką uznać należy przedłużenie nauczania zdalnego, w bieżącym roku szkolnym (zgodnie z zapisami statutu szkoły) zakończenie I półrocza nastąpi 15 lutego.

                                                                                   Pozdrawiamy serdecznie

                                                                                   Dyrekcja szkoły