KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

uwaga

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Na podstawie Rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 roku oraz 27 listopada 2020 roku zmieniających rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Babiaku informuje, że od dnia 30 listopada 2020 roku do 3 stycznia 2021 roku na obszarze całego kraju ogranicza się funkcjonowanie szkół, co oznacza przedłużenie nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauczania zdalnego). Ferie świąteczne na terenie całego kraju trwać będą od 23 grudnia 2020 roku do 3 stycznia 2021 roku, a ferie zimowe od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 roku.

W związku ze zmianami w kalendarzu organizacji roku szkolnego 2020/2021 nastąpią również zmiany dotyczące ustalenia w szkole dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w wymiarze 8 dni w ciągu całego roku szkolnego (na chwilę obecną wykorzystany został tylko 1 dzień). O szczegółach zmian w tym zakresie i terminach dodatkowych dni wolnych uczniowie i rodzice informowani będą w odrębnych komunikatach.

W związku ze zmianą terminu ferii zimowych możliwe jest również przesunięcie zakończenia pierwszego półrocza (na termin późniejszy niż 31 stycznia). Uzależnione będzie to m.in. od tego czy od 18 stycznia 2021 szkoła powróci do nauczania stacjonarnego.

Zasady pracy dotyczące kontynuacji nauczania zdalnego nie ulegają zmianie w stosunku do już ustalonych i wprowadzonych w życie. Na bieżąco o szczegółach prowadzonych w szkole działań informują uczniów i rodziców wychowawcy poszczególnych klas. Wychowawcy klas, nauczyciele i dyrekcja szkoły monitorują prowadzone w szkole działania i na bieżąco ustalają zasady współpracy oraz rozwiązują pojawiające się problemy. Mamy świadomość, że nauczanie zdalne stwarza wiele trudności dla wszystkich w nim uczestniczących oraz wymaga zarówno od uczniów, nauczycieli jak też rodziców wielu zmian w podejściu do nauczania i nauki. Na chwilę obecną wszyscy musimy zmierzyć się kolejny raz z takimi rozwiązaniami. Wykazujemy wiele zrozumienia dla wszystkich trudności i problemów, jakie się pojawiają i staramy się je w miarę naszych możliwości rozwiązywać. Nasze działania prowadzone są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i niektórych sugerowanych przez uczniów czy rodziców rozwiązań wprowadzić nie możemy. Odbywać muszą się wszystkie zajęcia lekcyjne dla poszczególnych oddziałów klasowych i inne zajęcia prowadzone dotychczas w szkole. Zdajemy sobie sprawę, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele spędzają wiele godzin przed ekranem monitora, a przygotowanie się do zajęć wymaga innego zaangażowania niż dotychczas. Nauczyciele wielu rozwiązań, materiałów i metod pracy poszukują sami, dostosowując je do specyfiki danego zespołu klasowego. Uczniowie (a często także rodzice) muszą właściwie zorganizować swój dzień, tak aby systematycznie brać udział w zajęciach online (realizowanych wg dotychczasowego tygodniowego rozkładu zajęć), a także utrwalić w domu omawiany na zajęciach materiał. Jest to jednak specyfika nauczania zdalnego, do której musimy przywyknąć. Cieszymy się jednak, że nasi uczniowie coraz lepiej radzą sobie z właściwą organizacją czasu oraz potrafią go właściwie i efektywnie wykorzystać. Uczniowie opanowali we właściwym stopniu rozwiązania i narzędzia interaktywne wykorzystywane przez nauczycieli w nauczaniu zdalnym. Wielokrotnie wysoki poziom posługiwania się nimi miło zaskakuje. Należy stwierdzić, że uczniowie potrafią właściwie zachowywać się podczas zajęć online, pojawiają się na nich punktualnie, a nieobecności na zajęciach są sporadyczne i usprawiedliwiane. Takie podejście uczniów i rodziców uznać należy za odpowiedzialne i wynikające z właściwego zrozumienia sytuacji oraz potrzeby zastosowania rozwiązań szczególnych.

Każdy z nas jest już w jakimś stopniu zmęczony sytuacją, w jakiej przyszło nam żyć i pracować. Rozumiemy też nerwowość i zniecierpliwienie. Nie mamy jednak wpływu na decyzje i rozwiązania, jakie zostały wprowadzone „odgórnie”. Wyrażamy nadzieję, że dzięki cierpliwości, zrozumieniu i współpracy uczniów, nauczycieli i rodziców wspólnie poradzimy sobie w naszej szkole i tym razem, a wszystkie nasze działania pozwolą w przyszłości na powrót do tradycyjnej nauki.

Bardzo prosimy o bardzo rozważne zachowania zarówno podczas przerwy świątecznej, jak również podczas ferii zimowych oraz stosowanie się do zasad ustalonych przez GIS i MZ.

Nie wychodzimy, jeśli nie musimy. Dbając o siebie, dbamy o innych.

Stosujemy zasadę DDM: dezynfekcja, dystans, maseczki. Po prostu: bądźmy rozważni!

                                                                                              Pozdrawiam serdecznie

                                                                                            Beata Kujawa – Rutkowska