DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

dzien edukacji

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto OŚWIATY I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela.

13 października 2020 roku mimo trudnych czasów obostrzeń związanych z pandemią Samorząd Uczniowski klas 1-3 w imieniu uczniów złożył serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły. Przedstawicielki SU podziękowały za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń.