KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Babiaku w oparciu o komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl) informuje, że od poniedziałku, 9 listopada 2020 roku zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Do 29 listopada 2020 r. przedłużone zostaje również zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII.

Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas w szkole do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Zajęcia odbywają się wg dotychczasowych planów zajęć dla danej klasy. Szczegóły dotyczące organizacji pracy tradycyjnie przekazywać będą wychowawcy klas.