KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika informuje, że Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostało podpisane. Na jego podstawie uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną.

Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek weszły w życie od soboty, 24 października 2020 roku i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian. Zajęcia w formie zdalnej odbywają się wg dotychczasowego tygodniowego rozkładu zajęć. O szczegółach informować będą uczniów i rodziców wychowawcy poszczególnych klas.