ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

pasowanie

38 uczniów klas pierwszych pod czujnym okiem wychowawczyń Marzeny Skalińskiej i Lidii Idczak przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób. 28 września bieżącego roku od samego rana panowała świąteczna atmosfera. Odświętnie ubrani pierwszoklasiści, przepiękna dekoracja sali gimnastycznej – wszystko po to, aby ślubowanie uczniów klas I wypadło jak najbardziej uroczyście.

Zobaczcie sami!       https://www.youtube.com/watch?v=iSFJ29NJ-W8

Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia. Pani dyrektor szkoły powitała gorąco  nauczycieli, a szczególnie serdecznie uczniów klas pierwszych, którym  „oddała głos”. Dzieci pięknie zaśpiewały piosenki, wyrecytowały wiersze, a aktorskie wykonanie scenek z życia szkoły były dowodem, że dzieci są gotowe, aby przyjąć je do grona społeczności szkolnej.
W niezwykle podniosłej atmosferze, przed biało – czerwoną flagą pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor Beata Kujawa – Rutkowska dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. „Pasuję Cię na ucznia” – mówiła dotykając piórem – jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych.
Pani wicedyrektor Maria Kubska życzyła pierwszoklasistom sukcesów w nauce oraz zapewniła o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią. Do życzeń dołączyli się również przedstawiciele samorządu uczniowskiego z klas trzecich, którzy obdarowali młodszych kolegów i koleżanki pięknymi upominkami. Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.