KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

Drodzy Uczniowie ! Szanowni Rodzice !

UWAGA! – W dniu 1 września dowóz do szkoły o godzinę później (patrz zakładka: DOWOZY)

Przed nami nowy rok szkolny. Wiele pytań i wątpliwości, które nurtują nas wszystkich. Nikt nie wie, co nas czeka – wielu rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Na chwilę obecną – zgodnie z decyzjami Ministerstwa Edukacji Narodowej – wracamy do nauki stacjonarnej, pomimo faktu, że sytuacja wokół nas nie wygląda optymistycznie. Musimy zatem zrobić wszystko, by zachowując się odpowiedzialnie, chronić nasze zdrowie i życie. Wiele się zmieni i do wielu nowych zasad będziemy musieli się przyzwyczaić. Od nas wszystkich zależeć będzie, jak z tym wszystkim sobie poradzimy. Priorytetem dla nas wszystkich musi być zdrowie i bezpieczeństwo zarówno uczniów, jak również nauczycieli i pracowników szkoły. Wszyscy mamy prawo obawiać się zarówno o siebie, jak i o nasze rodziny.

Duże obawy budzi powrót do szkoły po wakacjach. Mimo trwającej epidemii wiele osób skorzystało jednak z różnych form wypoczynku, w tym form zorganizowanych. W trakcie wyjazdów dochodziło do kontaktów z dużymi grupami osób, wśród których mogły znaleźć się osoby zakażone wirusem. Doświadczenia innych krajów wskazują, że po powrocie z wakacji ilość zakażeń niestety wzrosła. Bardzo proszę zatem wszystkich o uważne kontrolowanie stanu zdrowia, szczególnie po powrocie z jakiegokolwiek wyjazdu. Nawet najmniejsze objawy zakażenia mogą być groźne. Nie można bagatelizować żadnego niepokojącego sygnału, by nie narażać swojego zdrowia, ale również zdrowia wszystkich innych osób, z którymi się spotykamy. Zasada ta musi obowiązywać nas wszystkich. Nie możemy myśleć tylko o sobie – musimy myśleć o nas wszystkich. Chroniąc siebie – chronimy innych. Nie możemy udawać, że epidemia minęła. Zagrożenie nie minęło i na każdym kroku musimy o tym pamiętać. Nawet jedna osoba może zagrozić całej społeczności szkolnej. Tym bardziej wszyscy musimy wykazać zrozumienie i odpowiedzialnie traktować całą sytuację, w tym podejmowane działania i środki ostrożności. Dotyczy to wszystkich i to nie tylko w szkole. Nie zapominajmy, że każde miejsce, w którym przebywamy, wymaga właściwego, bezpiecznego zachowania. Wymagajmy zatem odpowiedzialności zarówno od dzieci, jak i od dorosłych.

W dniu 1 września nie będzie tradycyjnego wspólnego rozpoczęcia roku szkolnego. W tym dniu o godzinie 9.00 w poszczególnych salach lekcyjnych odbędą się krótkie spotkania wychowawców z uczniami, podczas których uczniowie uzyskają wszystkie niezbędne informacje organizacyjne. Omówione zostaną zasady funkcjonowania szkoły oraz zasady w niej obowiązujące. Uczniowie otrzymają również oświadczenia, które po uzupełnieniu przez rodziców, muszą zostać dostarczone do szkoły w dniu 2 września. Oświadczenia te można pobrać już wcześniej w sekretariacie szkolnym w Budynku B. Mają one związek z procedurą, która opracowana została w związku z trwającą epidemią – oświadczenia mogą zostać wypełnione i podpisane przez rodzica dopiero po zapoznaniu się z w/w procedurą.

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego na spotkania z wychowawcami mogą wejść jedynie uczniowie. Wyjątek stanowią rodzice uczniów klas pierwszych. Tylko w tym dniu, z zachowaniem zasad określonych w procedurze, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, zasłonięciu ust i nosa, będą mogli wziąć udział w spotkaniu z wychowawcą wraz ze swoimi dziećmi.

Od 2 września do budynku szkoły będą mogli wchodzić wyłącznie uczniowie, nauczyciele i pracownicy – wszystkie inne osoby tylko w sytuacjach absolutnie koniecznych. Nie będzie możliwości odprowadzania dzieci pod drzwi klasy i oczekiwania wraz z nimi na rozpoczęcie zajęć. Dla najmłodszych uczniów początkowo może to być pewnym problemem, ale musimy wszyscy przyjąć te zasady od samego początku i się do nich przyzwyczaić. Bardzo proszę wszystkich rodziców, aby wytłumaczyli swoim dzieciom, dlaczego musimy wszyscy zachowywać się inaczej, niż dotychczas.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa opracowane zostały szczegółowe procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii. Zasad tych jest dużo i obejmują one różne działania. Bardzo proszę rodziców o uważne przeczytanie procedur wraz ze swoimi dziećmi i omówienie z nimi tego, co wolno, a czego nie – co należy robić, aby zabezpieczyć nie tylko swoje zdrowie, ale również zdrowie innych. Zdaję sobie sprawę, że pewne zachowania mogą wydać się uciążliwe i trudno będzie się do nich przyzwyczaić. Proszę jednak o zrozumienie, a przede wszystkim przyjęcie i respektowanie ustalonych zasad. Wszystkim nam powinno zależeć na tym, by udało się wrócić do normalnej, stacjonarnej nauki i pracy, a przede wszystkim abyśmy byli zdrowi i nie borykali się z problemami z tym związanymi.

Proszę rodziców o wyposażenie dzieci w indywidualne środki do zakrywania ust i nosa: może to być maseczka lub przyłbica – proszę zdecydować, co dla Państwa dziecka będzie wygodniejsze. Podczas przebywania w autobusie szkolnym oraz we wszystkich przestrzeniach wspólnych w szkole (np. na korytarzach czy w szatni) wszyscy uczniowie muszą zasłaniać usta i nos. Zachęcamy, aby również podczas zajęć lekcyjnych uczniowie w miarę możliwości zasłaniali usta i nos. W wielu szkołach podejmowane są nawet decyzje o obowiązkowym zasłanianiu ust i nosa podczas całego pobytu w szkole. Są to działania profilaktyczne, które mają pomóc nam wszystkim. Również regularne mycie i dezynfekcja  rąk są działaniami koniecznymi. Środki do mycia i dezynfekcji rąk zabezpieczamy w szkole. Mam nadzieję, że dzięki współpracy szkoły z rodzicami, zrozumieniu i akceptacji zasad przez całą społeczność szkolną, uda się nam możliwie szybko wdrożyć do nauki i pracy w nowych warunkach. Być może w trakcie roku szkolnego będziemy musieli nasze działania modyfikować, bądź całkowicie zmienić. Wszystko będzie zależało od sytuacji epidemicznej i zaleceń w tym zakresie. Na chwilę obecną wracamy do tradycyjnej, stacjonarnej szkoły chociaż „po nowemu”. Wszystkie szczegóły dotyczące właściwego, odpowiedzialnego zachowania znajdują się w procedurze umieszczonej w zakładce „Procedura funkcjonowania szkoły od 1.09.2020 roku”, z którą zobowiązani są zapoznać się uczniowie i rodzice. Rodzice zobowiązani są również do wypełnienia wspomnianego wcześniej oświadczenia będącego załącznikiem do procedury.

 

                                                                                   Do zobaczenia w szkole

                                                                                   Beata Kujawa – Rutkowska