DZIEŃ DZIECKA

dd

Drodzy Uczniowie!

Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam:
abyście czerpali z nauki przyjemność,
odkrywali swoją wartość i poczucie bezpieczeństwa,
abyście uwierzyli w siebie, w swoją niepowtarzalność i wyjątkowość,
abyście na swojej drodze spotykali życzliwych ludzi, na których będziecie mogli liczyć,
abyście podążali za głosem swoich marzeń całym sercem, rozumem i odwagą.

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy szkoły