KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY- 24.04.20 r.

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Babiaku informuje (w oparciu o komunikat Ministra Edukacji Narodowej), że do dnia 24 maja 2020 roku przedłużona zostaje obowiązkowa realizacja zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych działań. Utrzymane zostają dotychczasowe zasady w tym zakresie (w tym metody i formy pracy), które przekazane zostały w poprzednich komunikatach.

Z uwagi na zwiększoną ilość zadań wykonywanych przez nauczycieli i dyrekcję szkoły związanych z pracą zdalną (w tym zajęciami/ konsultacjami w formie on-line oraz przesyłaniem/ odbieraniem materiałów w formie elektronicznej, a także koniecznością omawiania bieżących spraw i „spotkań” wszystkich nauczycieli z dyrekcją szkoły przy użyciu komunikatorów internetowych) dostępność nauczycieli dla uczniów i rodziców będzie mieć miejsce od godziny 9.00 do godziny 14.00. Ponownie prosimy, aby w innych godzinach kontaktować się jedynie w sytuacjach koniecznych.

Ważna informacja dotyczy uczniów klasy ósmej : Egzamin ósmoklasisty nie został odwołany i odbędzie się w dniach 16 – 18 czerwca 2020 roku.  Informacja w tej sprawie opublikowana została już na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020  O ewentualnych zmianach informować będziemy na bieżąco – zarówno w formie ogólnych komunikatów, jak również informacji przekazywanych uczniom i rodzicom przez dyrekcję szkoły, wychowawców oraz poszczególnych nauczycieli.

Dziękujemy za zrozumienie i dotychczasową współpracę – liczymy również, że mimo wszelkich utrudnień i niedogodności uda się nam wspólnie przetrwać ten trudny czas. Wszystkim życzymy dużo zdrowia i optymizmu.

                                                                                               Dyrekcja szkoły