INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Na potrzeby komunikacji z uczniami tworzymy bazę adresów e-mail, poprzez które nauczyciele kontaktować będą się z uczniami i przesyłać materiały do wykorzystania w domu. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie poczty, odbieranie otrzymanych materiałów i wykorzystywanie ich w domu zgodnie z informacjami otrzymywanymi od nauczycieli. Zachęcamy również do korzystania z zasobów internetowych, do których linki będą również przekazywane w przesyłanych wiadomościach. TVP Kultura uruchomiła cykl ekranizacji lektur szkolnych, które uczniowie mogą obejrzeć podczas pobytu w domu (informację dotyczącą emisji zamieszczamy poniżej).

Formy przekazywanych materiałów będą różne – wybierają je nauczyciele uczący danego przedmiotu.

Ponownie apelujemy o rozwagę, pozostawanie w domu i unikanie sytuacji zagrażających zdrowiu. Prosimy również o możliwie efektywne wykorzystywanie czasu, w tym pracę z otrzymanymi materiałami oraz powtórki wcześniej omówionych zagadnień.

W razie potrzeby uczniowie i rodzice mogą kontaktować się z dyrekcją szkoły głównie drogą elektroniczną : spbabiak@guzik.konin.pl oraz dyrektor-spbabiak@wp.pl , a także z wychowawcami i nauczycielami telefonicznie lub drogą elektroniczną (na numery i adresy, które w/w osoby udostępniły do kontaktu).

LEKTURY ON-LINE