ZAJĘCIA W SZKOLE ODWOŁANE!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Babiaku opierając się na komunikatach rządowych informuje, że od dnia 12 marca 2020 r. zawieszone zostają wszystkie zajęcia lekcyjne.
W dniach 12 i 13 marca (czwartek i piatek)) dla uczniów zdrowych, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w domu, możliwe jest zorganizowanie zajęć opiekuńczych w świetlicy szkolnej.
O takich sytuacjach prosimy powiadomić telefonicznie wychowawcę klasy w dniu dzisiejszym bądź jutro, nie później niż do godziny 8.00.
Prosimy, aby takie sytuacje potraktować jako szczególne i ich nie nadużywać.
Od 12 marca wstrzymane zostają dowozy uczniów. Nie będzie również dożywiania w stołówce szkolnej. W dniach 12 i 13 marca w szkole pełniony będzie dyżur sekretariatów w obydwu budynkach – do godziny 12.00.
Udział uczniów w rekolekcjach pozostaje sprawą prywatną rodziców – szkoła nie organizuje dowozów, ani dyżurów nauczycieli.

Od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. obydwa budynki szkoły będą całkowicie zamknięte.
W TYM OKRESIE DZIECI I MŁODZIEŻ POWINNA POZOSTAĆ W DOMACH!

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz stosowanie się do zaleceń z niego wynikających.  https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 O ewentualnych innych działaniach informować będziemy poprzez stronę internetową szkoły.