WITAJ SZKOŁO!

rozp. rok.

Inauguracja roku szkolnego 2019/20 odbyła się tradycyjnie w dwóch grupach wiekowych. O godz. 9.00 w sali GOK dyrektor szkoły pani Beata Kujawa-Rutkowska serdecznie powitała gości, rodziców, uczniów klas I-IV oraz nauczycieli. Na wstępie zapoznała zebranych z zasadami organizacji pracy 8-klasowej szkoły podstawowej w nadchodzącym roku szkolnym. W związku ze zmianami wynikającymi z reformy oświaty będziemy kontynuować naukę w dwóch budynkach. W budynku A uczyć się będą uczniowie klas I-IV, natomiast w budynku B uczniowie klas V-VIII.

Trzy sale lekcyjne w budynku A zostały przeznaczone dla oddziałów zerowych Samorządowego Przedszkola w Babiaku. Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020 nie ulegnie zasadniczej zmianie w porównaniu do roku ubiegłego. Obowiązkowe zajęcia lekcyjne rozpoczynać się będą o godzinie 8.00, a kończyć najpóźniej o godz. 15.20. Uczniowie zostaną dowiezieni autobusem do obydwu budynków zgodnie z ustalonym harmonogramem. Przed rozpoczęciem zajęć, jak również po ich zakończeniu będą przebywać pod opieką wychowawców świetlic czynnych od godz. 7.00 do 16.00. W szkole, jak co roku prowadzone będzie dożywianie uczniów na dotychczasowych zasadach. Podobnie, jak w latach poprzednich szkoła zakupuje dla uczniów podręczniki i materiały ćwiczeniowe w ramach dotacji.

Łącznie w naszej szkole naukę pobierać będzie 286 uczniów, którzy uczęszczać będą do 19 oddziałów. Wśród nich będzie 39 pierwszoklasistów, do których pani dyrektor skierowała szczególne serdeczne słowa powitania. Zaprosiła ich na scenę, gdzie po pasowaniu na ucznia, nastąpił uroczysty akt ślubowania na sztandar szkoły. Wszyscy otrzymali pamiątkowe birety oraz dyplomy z aktem ślubowania ufundowane przez Radę Rodziców. Od tej chwili stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.

Kończąc swoje wystąpienie, pani dyrektor życzyła wszystkim uczniom i nauczycielom, aby rozpoczynający się rok szkolny był dla nich rokiem efektywnej, a zarazem spokojnej nauki i pracy.

Inauguracja roku szkolnego w grupie wiekowej uczniów klas V-VIII odbyła się w holu budynku B o godz. 10.00

Elżbieta Stawicka