FOX 2019 – SUKCES UCZNIA NASZEJ SZKOŁY

FOX

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie organizowany jest corocznie na początku marca. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół i odbywa się w 5 kategoriach wiekowych: Kittens (kl. III-IV SP) Bunnies (kl. V-VI SP), Ducks (kl. VII-VIII SP), Lions (III kl. gimnazjum, I kl. szkoły średniej) and Eagles (II-III kl. szkół ponadpodstawowych).

Konkurs języka angielskiego FOX dla uczniów wszystkich typów szkół powstał w roku szkolnym 2000/2001. Pierwsza edycja odbyła się w Bielsku-Białej i powiecie bielskim. Ze względu na duże zainteresowanie ze strony młodzieży i nauczycieli został rozszerzony na cały kraj. Do tej pory w konkursie wzięło udział ponad 400 tys. uczniów z Polski oraz ze szkół z polskim językiem nauczania z Czech. Ideą konkursu jest motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego poprzez udział w teście, do rozwiązania którego potrzeba odpowiedniej dla danej kategorii wiekowej wiedzy gramatycznej, słownikowej, kulturoznawczej oraz z zadanej lekturki. Test składa się z trzydziestu zadań wielokrotnego wyboru.

W naszej szkole udział w konkursie FOX biorą corocznie uczniowie uzdolnieni językowo. Sukcesem w konkursie jest zdobycie jednego z punktowanych wyników: dobrego, bardzo dobrego lub tytuł laureata. Test przeprowadzany jest we wszystkich szkołach w Polsce w tym samym dniu i o tej samej godzinie – w roku szkolnym 2018/19 odbył się w dn. 5 marca 2019 r. W naszej szkole udział wzięło ogólnie 11 uczniów. Od kilku lat w konkursie tym bierze uczeń obecnie klasy 7a Alan Zieliński. W XIX edycji w naszej szkole uczeń Alan Zieliński zdobył 110 punktów na 145 możliwych do zdobycia i osiągnął wynik dobry, który jest nagradzany nagrodą rzeczową. Do uzyskania wyniku bardzo dobrego naszemu uczniowi zabrakło zaledwie pół punktu. Warto również wspomnieć o drugim wyniku, który w naszej szkole uzyskał Jakub Kubski z klasy 6a – 90 pkt na 150 możliwych. Na Alana i Jakuba czekają nagrody rzeczowe, które odbiorą na Zakończeniu Roku Szkolnego. Alanowi i Jakubowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych konkursach oraz w nauce języka angielskiego.

 Sławomir Tomtała