ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

1

Mikołaj Kopernik to z pewnością patron szczególny i wyjątkowy. Był on bowiem niezwykłym, nietuzinkowym człowiekiem, który zmienił spojrzenie całej współczesnej sobie epoki na wszechświat i nasze, ludzi, miejsce w nim. Kopernik jest więc postacią należącą nie tylko do polskiej kultury i nauki, ale do całego świata. Taki patron napawa więc słuszną dumą. Takiego patrona należy właściwie uczcić i wspominać.

Dlatego do tradycji szkoły wpisało się Święto Patrona, które odbyło się 20 lutego. Odświętnie ubrani uczniowie pełnili warty honorowe przy sztandarze szkoły. Nie zabrakło również konkursu sprawdzającego wiedzę uczniów klas IV o życiu i odkryciach Mikołaja Kopernika oraz konkursu plastycznego na najpiękniejszy portret patrona szkoły.

W nastrój epoki kopernikańskiej wprowadzili zebranych na uroczystym apelu uczniowie klas Va i Vc, którzy pod kierunkiem p. Doroty Nowakowskiej przygotowali  program artystyczny poświęcony życiu i dorobkowi naukowemu wielkiego astronoma. Widowisko sceniczne odbyło się w niezwykłej scenerii i ubarwione było tańcem i śpiewem.

W budynku B uczniowie klas szóstych pod kierunkiem swoich wychowawczyń p. Renaty Grabowskiej i p. Sylwii Głośniak przygotowali część artystyczną dla klas starszych. Zaprezentowali widowisko nawiązujące do odkrycia Mikołaja Kopernika. Układ Słoneczny „ożył”, w poszczególne ciała niebieskie wcielili się aktorzy, a polski astronom wyjaśniał, dlaczego to jednak Słońce jest w środku, a wszystkie inne obiekty krążą wokół niego. W szkole słychać było rytmiczne, nowoczesne utwory muzyczne ze słowami charakteryzującymi poszczególne planety. Wielu wrażeń dostarczyły układy taneczne pokazane przez uczniów. Spektakl niósł sporo humoru, a występujący zebrali gromkie brawa.

 D. Nowakowska, S. Głośniak