PAPIEROSOM POWIEDZ NIE

zdj2

Nie ma wątpliwości, że palenie papierosów szkodliwie działa na zdrowie człowieka. Gdy pali dziecko, konsekwencje uzależnienia od nikotyny są jeszcze gorsze. Im dłużej trwa nałóg i im wcześniej się zacznie, tym bardziej organizm jest wystawiany na działanie szkodliwych substancji. Dochodzi do tego negatywny wpływ na rozwój dziecka, które ze względu na uzależnienie od papierosów osiąga gorsze wyniki w nauce i sporcie. Największym zagrożeniem jest jednak rak płuc, którego bezpośrednią przyczynę stanowi właśnie palenie papierosów.

 O tych i wielu innych skutkach palenia papierosów opowiedziała klasa IVc w przedstawieniu teatralnym „PAPIEROSOM POWIEDZ NIE” wystawionym dnia 28.03.2018r. dla społeczności szkolnej oraz zaproszonych gości. Inscenizacja zrealizowana została w związku z uczestnictwem klasy w  PROGRAMIE EDUKACYJNYM pt.: „Bieg po zdrowie” zorganizowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny. Przedstawienie zostało przygotowane pod kierunkiem wychowawczyni klasy p. Doroty Nowakowskiej. O oprawę muzyczną zadbał p. Roman Albin.