INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

pobrane

Inauguracja roku szkolnego 2017/18 rozpoczęła się tradycyjnie wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem pieśni sztandarowej. Dyrektor szkoły pani Beata Kujawa- Rutkowska serdecznie powitała uczniów, rodziców, grono pedagogiczne oraz zaproszonych gości. Na wstępie swojego wystąpienia zaznaczyła, iż nadchodzący rok szkolny rozpoczyna zmiany w oświacie związane z wdrażaniem reformy edukacji.

Rozpoczynamy naukę w 8 – klasowej szkole podstawowej, która będzie odbywać się w dwóch budynkach: budynku dotychczasowej szkoły podstawowej, zwanym budynkiem A oraz w budynku dotychczasowego gimnazjum, zwanym budynkiem B.

W bieżącym roku w naszej szkole naukę pobierać będzie 338 uczniów, którzy uczęszczać będą do dwudziestu jeden oddziałów klasowych. W budynku A uczyć się będą uczniowie klas od pierwszej do piątej, natomiast w budynku B uczniowie klas szóstych i siódmych oraz klas drugiej i trzeciej gimnazjum. Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018  nie ulega zasadniczej zmianie w porównaniu do roku ubiegłego. Nadal pracować będziemy w systemie jednozmianowym, zaś uczniowie dowożeni do szkoły będą pozostawać pod opieką świetlicy, działającej w każdym budynku od godz. 7.00 do 16.00.  Dożywianie uczniów będzie zorganizowane na dotychczasowych zasadach. W bieżącym roku przystępujemy do realizacji projektu edukacyjnego, w ramach którego prowadzone będą liczne zajęcia pozalekcyjne z matematyki, przyrody, języka niemieckiego i języka angielskiego. Grono pedagogiczne naszej szkoły liczyć będzie aż 40 nauczycieli, których pani dyrektor przedstawiła zgromadzonym. Na koniec swojego wystąpienia wyraziła nadzieję, iż zarówno uczniowie, jak i nauczyciele możliwie szybko przyzwyczają się do nowych warunków nauki i pracy. Życzyła wszystkim, aby mimo czekających ich zmian i pewnych niedogodności, rozpoczynający się rok szkolny był rokiem spokojnej nauki i pracy, obfitującym w liczne sukcesy.