POŻEGNANIE

IMG_8740

„Spójrz jak szybko minęły nam lata te …

Dziś pożegnać się nadszedł czas.” 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego rozpoczęła msza święta, a następnie rozpoczęło się wspólne spotkanie uczniów, rodziców i nauczycieli w sali GOK-u. W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele Rady Rodziców oraz Wójt Gminy Babiak – Pan Wojciech Chojnowski. Dyrekcja dokonała podsumowania minionego roku: wymieniła sukcesy uczniów i osiągnięcia nauczycieli. Wzorowi uczniowie osiągający najwyższe wyniki w nauce zostali nagrodzeni dyplomami, tarczami oraz książkami.

Szybko minęło uczniom dziesięć miesięcy nauki, ale również szybko minęło trzydzieści lat pracy Pani Marioli Cedzidło – nauczycielki muzyki i plastyki i Pani Aliny Piechockiej – nauczycielki najmłodszych. Specjalnie dla Pań przygotowano część artystyczną, w której za trud, ich pracę i umiłowanie wykonywanego zawodu  wyrazy wdzięczności złożyli uczniowie. W przygotowanej prezentacji przypomniano różne wydarzenia z życia szkoły, które tworzyły i w których uczestniczyły nauczycielki odchodzące na zasłużoną emeryturę. Do pożegnań włączyli się nauczyciele, dziękując Koleżankom za wieloletnią współpracę. Dyrektor szkoły – Pani Beata Rutkowska podziękowała za wkład w budowanie autorytetu szkoły, poświęcenie i zaangażowanie w pracę na rzecz uczniów oraz za tworzenie atmosfery pełnej życzliwości wśród współpracowników. Do życzeń dołączył Pan Wojciech Chojnowski – Wójt Gminy Babiak. Nauczycielkom wręczono kwiaty i specjalnie dla Nich przygotowane kroniki.

Były też łzy wzruszenia, gdy głos zabrały Pani M. Cedzidło i Pani A. Piechocka. Panie podziękowały władzom oświatowym, obecnej Dyrekcji, poprzedniemu Dyrektorowi – Henrykowi Staroście, koleżeństwu, uczniom i ich rodzicom za lata owocnej współpracy.

Maria Kubska