UKS Kometa

sports1

Uczniowski Klub Sportowy „KOMETA” utworzony został w dniu 15 marca 2000 roku i wpisany do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej Starostwa Powiatowego w Kole 23 marca tegoż roku.

Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa w Babiaku a jego prezesem, nauczyciel wychowania fizycznego p. Barbara Szczepaniak. Nazwa Klubu, poza określeniem sportowym, związana jest z patronem szkoły – Mikołajem Kopernikiem.

Już od lat podstawowa dyscyplina sportu naszej szkoły to lekkoatletyka. Jest to uwarunkowane, z jednej strony, brakiem pełnowymiarowej sali gimnastycznej, z drugiej zaś, doskonałymi warunkami naturalnymi – pobliskie lasy, boisko „orlik”, stadion sportowy.

Działalność Klubu polega głównie na:

  • corocznym organizowaniu Szkolnych Igrzysk Sportowych, w ramach których prowadzone jest współzawodnictwo o tytuł „Najbardziej usportowionej klasy” w szkole w dwóch kategoriach wiekowych klas I – III i IV – VI

  • corocznym organizowaniu dwóch masowych imprez: BIEGÓW POKOJU I BIEGÓW PAMIĘCI

  • przygotowywaniu uczniów do udziału w zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu i województwa, między innymi: Mistrzostwach Powiatu w Lekkiej Atletyce, Ogólnopolskich Biegach Warciańskich, Biegach o Kolską Paterę

Członkowie naszego Klubu osiągali i osiągają znaczące sukcesy sportowe rozsławiając imię szkoły w powiecie i województwie. Są one w dużej mierze zasługą nauczycieli wychowania fizycznego: p. Barbary Szczepaniak oraz p. Piotra Tanalskiego.

Osiągnięcia sportowe ostatniego 10-lecia